LOKALT: – Vi trenger flere dyktige fagfolk, ikke færre, og å beholde dyktige ledere. Helseforetakene må nå vurdere situasjonen, og løse den lokalt. Pasientsikkerhet og forsvarlighet i tilbudet må ivaretas, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke Foto:

LOKALT: – Vi trenger flere dyktige fagfolk, ikke færre, og å beholde dyktige ledere. Helseforetakene må nå vurdere situasjonen, og løse den lokalt. Pasientsikkerhet og forsvarlighet i tilbudet må ivaretas, sier helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). Foto: Siri Gulliksen Tømmerbakke

Foto:

Fødeavdelingen i Kristiansund: Kjerkol ber helseforetakene ordne opp

Klinikkledelsen ved fødeavdelingen i Kristiansund gikk onsdag av. Nå ber helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) helseforetakene om å «vurdere hvordan den utfordrende situasjonen skal følges opp».

Publisert

Dagens Medisin har siden mandag bedt om intervju med helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) om situasjonen ved fødeavdelingen i Kristiansund.

Det gjorde Dagens Medisin etter at det ble kjent at avdelingen ikke ville greie å holde åpent etter ferien. Avdelingen har kun vært åpen i tre uker i sommer, etter at Stortinget i fjor vedtok at det skal holdes åpent. Senere kom også regjeringen på banen, med en bevilgning på 25 millioner kroner.

Onsdag ble det klart at klinikkledelsen ved sykehuset går av.

– Etter at vi ikke klarte å gjenåpne føden i Kristiansund etter sommerstengning har vi sett på alle mulige løsninger i denne saken. Jeg har landet på at det ikke er faglig riktig å fortsatt jobbe med gjenåpning av fødeavdelingen i Kristiansund, sa Georg Johnsen, avtroppende klinikksjef for SNR, til Dagens Medisin onsdag.

– Helseforetakene må vurdere situasjonen

Dagens Medisin har bedt om telefonintervju med helseministeren, men har i stedet fått svar på e-post, formidlet gjennom departementets kommunikasjonsenhet.

Les spørsmålene og svarene som er stilt til Ingvild Kjerkol, i sin helhet lenger ned i saken.

Ministeren skriver:

«Jeg er nylig gjort kjent med situasjonen og ny utvikling i Helse Møre og Romsdal. Jeg synes det er beklagelig at flinke fagfolk og ledere trekker seg. Jeg vil understreke at vi trenger flere dyktige fagfolk, ikke færre, og å beholde dyktige ledere. Helseforetakene må nå vurdere situasjonen, og løse den lokalt. Pasientsikkerhet og forsvarlighet i tilbudet må ivaretas.»

I intervjuforespørselen ble helse- og omsorgsministeren konfrontert med det administrerende direktør Øyvind Bakke i Helse Møre og Romsdal, sier til Dagens Medisin, om at penger ikke er problemet for sykehuset, men snarere det å få tak i kvalifisert personell.

I e-posten skriver Kjerkol:

«Stortingets vedtak om gjenåpning i Kristiansund er fulgt opp. Helse Møre og Romsdal har over tid jobbet med å kunne gjenåpne et faglig forsvarlig fødetilbud også i Kristiansund. En jordmorstyrt barselavdeling ble åpnet i Kristiansund i januar i år, som var et første steg mot gjenåpning. Fødeavdelingen ble gjenåpnet før ferieavviklingen i sommer.»

Hun skriver videre at siste utvikling i saken, illustrerer at personell- og rekrutteringsutfordringene er store og reelle og at tilbudet er sårbart. Ministeren skriver:

«Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF må nå vurdere hvordan den utfordrende situasjonen skal følges opp.»

Til Dagens Medisin uttalte administrerende direktør Bakke, onsdag: 

– Slik situasjonen er nå, er det vanskelig å se hvordan vi skal klare å lykkes med dette svært krevende oppdraget. Det er noe vi må ha dialog med eierlinja om. 

Ministerens svar

Spørsmålene som er stilt til Ingvild Kjerkol i forbindelse med denne saken:

  1. Hva tenker ministeren om situasjonen i Kristiansund?
  2. Penger er ikke problemet for sykehuset – snarere det å få tak i folk – hva hjelper da et politisk vedtak om å holde åpent?
  3. I vedtaket om å opprettholde fødeavdelingen i Kristiansund, fulgte det med 25 millioner kroner. Hvordan skal det hjelpe, dersom problemet er å få tak i nok ansatte?
  4. Hvordan ser ministeren for seg at en skal bemanne fødeavdelinger det er få søkere til, uten at det går utover fødeavdelinger i resten av landet?  (Ref. Det at administrerende direktør ikke vil kaste seg på en lønnsgalopp for å hente ansatte til Kristiansund)
  5. Hva tenker ministeren om at ledelsen nå trekker seg, fordi det politiske vedtaket om å holde fødeavdelingen åpen, ikke er forenelig med klinikksjefen vurderer som en stabil bemanningssituasjon?
  6. I intervjuet vi har gjort med administrerende direktør i Helse MR, kommer det fram at mens Molde har tatt hele fødselsvolumet (siden februar 2021, minus de tre ukene i sommer), har det vært 100 prosent følgetjeneste for kvinner med reisevei over 90 minutter. Dersom tilbudet er forsvarlig uten Kristiansund, hvorfor er det viktig å opprettholde et tilbud der?

Dette er svarene fra helseminister Ingvild Kjerkol:

  • Stortingets vedtak om gjenåpning i Kristiansund er fulgt opp. Helse Møre og Romsdal har over tid jobbet med å kunne gjenåpne et faglig forsvarlig fødetilbud også i Kristiansund. En jordmorstyrt barselavdeling ble åpnet i Kristiansund i januar i år, som var et første steg mot gjenåpning. Fødeavdelingen ble gjenåpnet før ferieavviklingen i sommer.
  • Siste utvikling i saken illustrerer at personell- og rekrutteringsutfordringene er store og reelle og at tilbudet er sårbart. Helse Midt-Norge RHF og Helse Møre og Romsdal HF må nå vurdere hvordan den utfordrende situasjonen skal følges opp.
  • Den særskilte bevilgningen på 25 millioner kroner var ekstraordinær og begrunnet i spesielle utfordringer med å sikre forsvarlig bemanning og legge til rette for en gjenåpning i Kristiansund. Samtidig er rekruttering av kvalifisert helsepersonell en særlig utfordring som må møtes og løses på en måte som også sikrer stabilitet i fødetilbudet ellers i regionen. Krav til forsvarlighet i tjenestetilbudet er lovpålagt, og må ivaretas.
  • Jeg er nylig gjort kjent med situasjonen og ny utvikling i Helse Møre og Romsdal. Jeg synes det er beklagelig at flinke fagfolk og ledere trekker seg. Jeg vil understreke at vi trenger flere dyktige fagfolk, ikke færre, og å beholde dyktige ledere. Helseforetakene må nå vurdere situasjonen, og løse den lokalt. Pasientsikkerhet og forsvarlighet i tilbudet må ivaretas.
Powered by Labrador CMS