AVVIKLER INNEKLIMAARBEID: Hvis fagmiljøet som jobber med inneklima skulle blitt mindre, ville ikke den faglige kvaliteten vært god nok, sier områdedirektør Kjetil Telle i FHI. Foto: Simen Gald, FHI
AVVIKLER INNEKLIMAARBEID: Hvis fagmiljøet som jobber med inneklima skulle blitt mindre, ville ikke den faglige kvaliteten vært god nok, sier områdedirektør Kjetil Telle i FHI. Foto: Simen Gald, FHI

FHI kutter inneklima-fagmiljø

Folkehelseinstituttet står overfor store kutt. Nå avvikles arbeidet med inneklima.

Publisert

Store budsjettkutt har ført til at Folkehelseinstituttet (FHI) må gjøre drastiske kutt både når det gjelder både antall ansatte og hvilke oppgaver instituttet skal prioritere fremover. Hele 300 årsverk skal bort.

Nylig publiserte Dagens Medisin en kronikk ført i pennen av flere fagpersoner som har erfaring innen fagfeltet inneklima, med bekymring for at fagmiljøet for nettopp arbeid med inneklima ved FHI ville bli lagt ned.

Tore Andersen som leder Norsk Forum for Bedre Innemiljø for Barn (NFBIB) og tre andre styremedlemmer i foreningen skrev blant annet:

«FHIs fagmiljø for inneklima er en sentral og tung aktør i det viktige arbeidet for å bedre folks inneklima. Betydningen av helsefremmende arbeid er viktig for å oppnå bedre helse i samfunnet: Vi kan ikke behandle og reparere oss til god helse. Helsemyndighetene må derfor bevare – og ikke nedlegge – helsefremmende og forebyggende arbeid.»

Men planen om avvikling ligger fast hos FHI.

– Vi har fått store kutt i budsjettet og har gjennomgått alle instituttets oppgaver og måttet gjøre harde prioriteringer, sier fungerende områdedirektør for klima og miljø, Kjetil Elias Telle, til Dagens Medisin.

Kutter for å unngå dårlig kvalitet

Områdedirektøren understreker at nedleggelsen ikke er ønsket fra ledelsens side.

– Det er en økonomisk utfordring – vi ønsker ikke å legge ned noe, men vi må. Vi må enten kutte kostnader eller øke inntektene for å få dette til å gå opp. Vi gjør begge deler, men vi kommer ikke i mål med kun å øke inntektene.

Han viser til at FHI jobber med å søke om ekstern finansiering fra blant annet Forskningsrådet, EU og midler fra andre departementer enn Helse- og omsorgsdepartementet.

Begrunnelsen for avviklingen av arbeidet med inneklima er at fagmiljøet er lite og om det skulle bli redusert ytterligere, ville ikke den faglige kvaliteten vært god nok, forteller Telle.

– Denne prosessen gjør vondt. Vi slutter med dette å gjøre oppgaver vi mener er viktige – det gjelder også inneklima, men endringen er til å leve med – gitt rammene vi må forholde oss til. Det er vår vurdering så langt.

– Så langt? Kan det bli en endring i planene?

– Man kan aldri utelukke en endring. Det er alltid sånn at ting kan forandre seg. Men vi har lagt et løp.

Jobber med stillingsoversikt

Neste milepæl i kuttarbeidet ved FHI er å få på plass en bemanningsplan, en oversikt over hvilke stillingstyper og hvor mange ansatte instituttet skal ha fremover.

Etter planen skal denne foreligge rundt månedsskiftet.

Så begynner arbeidet med å finne ut hvilke medarbeidere som får bli med videre.

– Når planen er klar, må ledelsen plassere de ansatte inn i stillingene. De som blir overtallige, vil bli vurdert til annen passende stilling, sier Telle.

Powered by Labrador CMS