FRYKTER AVVIKLING: KS storbynettverk mener FKJ er et nødvendig steg på veien mot at helsearbeidere skal få tilgang på korrekt helseinformasjon i sanntid, uansett hvor de er, og frykter avvikling. llustrasjonsfoto: Colourbox Foto:

FRYKTER AVVIKLING: KS storbynettverk mener FKJ er et nødvendig steg på veien mot at helsearbeidere skal få tilgang på korrekt helseinformasjon i sanntid, uansett hvor de er, og frykter avvikling. llustrasjonsfoto: Colourbox

Foto:

Storbyene ber regjeringen sikre videreføring av Felles kommunal journal

Storbynettverket i KS er bekymret for at regjeringens forslag om kutt av støtte til Felles kommunal journal (FKJ) vil føre til at det avvikles.

Publisert

I sitt forslag til statsbudsjett for 2023 har regjeringen gått inn for å kutte all støtte til Felles kommunal journal (FKJ) og trekke tilbake det som er igjen av allerede bevilgede midler.

Nå ber Storbynettverket i KS, som består av Oslo, Bergen, Stavanger, Bærum, Kristiansand, Drammen, Trondheim og Tromsø, regjeringen om å snu og likevel sikre videre finansiering av prosjektet.  

– Skal våre innbyggere beholde og få utviklet gode helse- og omsorgstjenester i framtida, er informasjonsflyt mellom de ulike tjenesteyterne nødvendig. Dette krever moderne digitalisering, skriver storbykommunene i en felles uttalelse.

Én innbygger – én journal

Felles kommunal journal (FKJ) er et samarbeidsprosjekt mellom nasjonale myndigheter, KS og kommunene Bergen, Bærum, Bodø, Hammerfest, Kristiansand, Ringsaker, Stavanger og Vinje.

Målet med FKJ er etablering av en felles plattform hvor informasjon kan deles mellom ulike systemer i en kommune. Slik vil helsepersonell få tilgang til relevante helseopplysninger om en innbygger når de trenger det.

Bakgrunnen for arbeidet med FKJ er stortingsmeldingen «Én innbygger – én journal» fra 2012. FKJ, Helseplattformen og videreutvikling av eksisterende journalløsninger i spesialisthelsetjenesten i helseforetakene Helse Nord, Helse Vest og Helse Sør-Øst er tiltak anbefalt av helsesektoren for å nå målene i stortingsmeldingen.

Områdedirektør i KS, Kristin Weidemann Wieland, har kalt regjeringens kuttforslag uforståelig.

Håkon Einar Grimstad, daglig leder i selskapet Felles kommunal journal interim, mener regjeringens kutt er foretatt på feil grunnlag

Flere organisasjoner har også rykket ut til prosjektets forsvar og bedt regjeringen tenke seg om på ny når det gjelder skrinlegging av Felles kommunal journal.  

Bakgrunn: Regjeringen vil kutte all støtte til Felles kommunal journal: – Det virker veldig rart

Storbyene frykter avvikling

FKJ-prosjektet er fremdeles i innledende fase. Forslag til styringsdokument og strategi skal presenteres neste måned. Planen er så å ferdigstille styringsdokumentet på nyåret etter innspill og siste eksterne kvalitetssikring, før man skal sørge for forankring i kommunesektoren neste vår. Deretter er planen å starte konkret utprøving sammen med leverandører og Norsk Helsenett neste sommer.

Storbykommunene i KS skriver i sin uttalelse at de er bekymret for at regjeringens forslag om manglende finansiell støtte i 2023 vil føre til at Felles kommunal journal i stedet avvikles.

KS storbynettverk mener FKJ er et nødvendig steg på veien mot at helsearbeidere skal få tilgang på korrekt helseinformasjon i sanntid, uansett hvor de er.

– Det vil gi bedre beslutninger, mindre feil, mindre ressursbruk og bedre velferd for innbyggeren, heter det i uttalelsen.

Og videre:

– På vegne av innbyggerne er KS storbynettverk bekymret for at regjeringens forslag om manglende finansiell støtte i 2023 vil føre til at felles kommunal journal avvikles. Det vil også forsinke det videre arbeidet med bedre samhandling både innen kommunen og kommunene, og mellom primær- og spesialisthelsetjenesten.

Les også: Kutt for Felles kommunal journal: – Begrunnelsen må være korrekt

Ber om at midler overføres

Videre frykter de et mulig tap av felles kompetanse i sektoren.

– KS Storbynettverk mener det er avgjørende viktig at prosjektet får ferdigstilt sitt arbeid med nødvendige forankring og innspillsrunder våren 2023, og at man også ser på muligheten for gjennomføring av konkrete utprøvingsprosjekter i forlengelsen av arbeidet.

– KS storbynettverk ber derfor regjeringen sørge for at midler fra 2022 overføres til 2023 slik at arbeidet kan videreføres, i tråd med prosjektets planer.

Les også: Organisasjoner advarer mot skrinlegging av journalprosjekt

Mandag har fremtiden til Felles kommunal journal vært tema under et planlagt møte mellom helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) og KS. 

– Vi vil fortsatt støtte opp under kommunenes behov for bedre journalløsninger, det har vi gjentatt i dagens møte med KS. Vi trenger gode digitale løsninger for å lykkes med vår felles helsetjeneste, sier Kjerkol i en epost til Dagens Medisin. 

Hun sier videre at selv om regjeringen har sagt at de justerer innretningen på statens rolle for journalløsninger, betyr ikke det at KS umiddelbart må stoppe arbeidet de allerede har satt i gang. 

– Politisk stiller vi oss bak kommunenes ønske om å få beholde deler av bevilgede midler til å ferdigstille pågående aktiviteter. Direktoratet for e-helse må vurdere hvilke konkrete aktiviteter de kan overføre midler til når de får en søknad om dette.

*Oppdatert med kommentar fra helseministeren hentet fra oppfølgersak

Powered by Labrador CMS