SLANKEMEDISIN: Torsdag ble det klart at Statens legemiddelverk ikke innvilger blå resept for legemidlet Wegovy til behandling av overvekt og fedme. Foto: Vidar Sandnes Foto:

SLANKEMEDISIN: Torsdag ble det klart at Statens legemiddelverk ikke innvilger blå resept for legemidlet Wegovy til behandling av overvekt og fedme. Foto: Vidar Sandnes

Foto:

Slankemedisinen Wegovy innvilges ikke blå resept

Helseeffektene veier ikke opp for prisen, har Legemiddelverket konkludert. – Vi er åpne for å forhandle om pris dersom firmaet ønsker dette, sier fungerende områdedirektør Einar Andreassen. Novo Nordisk sier de er overrasket over avgjørelsen.

Publisert

Slankemedisinen Wegovy, med virkestoffet semaglutid, har vist lovende resultater, med vektreduksjon på 20 prosent eller mer for hver tredje person som har testet medisinen.

Vektreduksjonen er større enn det som er vist for legemidler som er tilgjengelige for behandling av fedme fra før. 

I begynnelsen av januar ble den tilgjengelig på hvit resept i Norge, noe som betyr at pasienten selv må betale for behandlingen. 

Det ble i 2021 bestilt en hurtig metodevurdering fra Statens legemiddelverk (SLV) med tanke på innføring i blåreseptordningen.

Torsdag ble det klart at Statens legemiddelverk ikke innvilger blå resept for legemidlet Wegovy til behandling av overvekt og fedme.

Legemiddelverket opplyser i en melding på egne nettsider at vedtaket er sendt til legemiddelfirmaet Novo Nordisk, som har markedsført Wegovy i Norge fra januar. Vedtaket har tre ukers klagefrist. 

For dyrt

Medisinen som tas som en ukentlig injeksjon, er godkjent for behandling av overvekt hos pasienter med kroppsmasseindeks (BMI) fra 30, eller fra 27 dersom man har visse tilleggstilstander som kan medføre risiko. Den skal brukes i tillegg til diett og økt fysisk aktivitet. 

Legemiddelverkets avslag begrunnes med at legemidlet ikke er kostnadseffektivt, det vil si at det er for dyrt i forhold til dokumenterte helseeffekter, sett i lys av sykdommens alvorlighet. ​

Ifølge prisene som er oppgitt i Felleskatalogen, vil behandlingen på hvit resept koste i overkant av 36.000 kroner i året etter at dosen er trappet opp til 2,4 mg per uke.

Les også: Ny slankemedisin på resept i Norge

– Er åpne for å forhandle om pris

I meldingen skriver Legemiddelverket at Novo Nordisk har dokumentert at Wegovy er et godt legemiddel for å oppnå vektreduksjon i opptil to år, men om man slutter med behandling går de fleste opp i vekt igjen. 

– Helseeffektene veier imidlertid ikke opp for prisen når vi vurderer legemidlet etter de prioriteringskriteriene som Stortinget har gitt oss. Vi er åpne for å forhandle om pris dersom firmaet ønsker dette, sier fungerende områdedirektør Einar Andreassen i meldingen.

Også Legemiddelstyrelsen i Danmark har avvist å gi pasienter offentlig tilskudd for behandling med dette legemiddelet. 

Novo Nordisk: – Vi er overrasket

Da Dagens Medisin først tok kontakt, etter at avgjørelsen ble kjent, hadde Novo Nordisk nettopp fått vite om vedtaket, og var ikke klare til å kommentere utfallet og svare på om de var villige til å forhandle på pris. 

– Vi er overrasket over hvordan Legemiddelverket har vurdert saken, og konkludert, sier Tor Frostelid, som er Market Access & Public Affairs Director i Novo Nordisk, i en epost til Dagens Medisin et par timer senere. 

– Noe av det vi finner overraskende er at SLV ikke anerkjenner helsegevinsten av vektnedgang på følgetilstander som kardiovaskulære sykdommer, kreft, artrose og søvnapne. Dette har stor betydning for Legemiddelverkets konklusjon, sier Frostelid videre. 

Novo Nordisk bemerker at pasientpopulasjonen de har søkt refusjon for (BMI ≥ 35 + tilleggssykdom) er en svært avgrenset del av den populasjonen som legemidlet er godkjent for.

Legemiddelselskapet viser også til at helsemyndighetene i Storbritannia (NICE) har godkjent Wegovy for offentlig finansiering for en tilsvarende populasjon.

– Nå skal vi gå grundig gjennom rapporten og vurdere hvordan vi tar saken videre, sier Frostelid.

* Oppdatert med kommentarer fra Novo Nordisk.

Powered by Labrador CMS