Skal evaluere ordningen med praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) skal evalueres.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Morten Engzelius
Morten Engzelius

Praksiskonsulentordningen (PKO) er et nettverk av allmennpraktiserende leger som skal medvirke til å styrke samarbeidet mellom sykehusenes avdelinger/leger og fastlegene, til gagn for den enkelte pasient.

Dette er 10–20 prosent-stillinger, som er lønnet av sykehusene.

Evalueres
Nå skal PKO evalueres, og det skal leveres en evalueringsrapport sammen med anbefalinger til videre oppfølging til det interregionale fagdirektørmøtet, ifølge Morten Engzelius, som er ansvarlig for PKO-ordningen i Helse Sør-Øst.

Ordningen ble nylig diskutert på en egen konferanse i Tromsø arrangert av Helse Nord og Nordland legeforening, der Engzelius informerte om den kommende evalueringen.

Evalueringsrapporten skal blant annet inneholde en beskrivelse av hvordan dagens ordning praktiseres, og informasjon om hvordan dagens ordning oppleves av de viktigste aktørene.

Den skal også vurdere styrker og svakheter ved dagens ordning med forslag til endringer og forbedringer, og i tillegg inneholde en særskilt vurdering av hvorvidt kommunene bør være delaktig i en fremtidig ordning.

Ferdig i høst
Evalueringen, som er forventet ferdig i høst, skal foretas av eksterne konsulenter, som tildeles oppdraget etter regelverk for offentlig anskaffelse, opplyste Engzelius.

Powered by Labrador CMS