FORSLAG: Bård Hoksrud (i midten), helsepolitisk talsperson i Frp sier at han og partiet vil redusere fastlegers oppgaver som er av ikke-klinisk art og fremmer forslag om det til trontaledebatten tirsdag etter den høytidelige åpningen av Stortinget mandag. Bilde tatt i en annen sammenheng: Vidar Sandnes

Foto:

Slik vil Frp redde fastlegeordningen

Fremskrittspartiet (Frp) mener fastlegeordningen må endres slik at yrket blir mer attraktivt. Et grep partiet vil ta er å fjerne oppgaver som kan utføres av andre.

– Norge har en pasientkrise, økende helsekøer, sykepleiermangel, behandlingskø for psykisk syke – det er rett og slett en helsekrise på trappene, sier Bård Hoksrud, helsepolitisk talsperson i Fremskrittspartiet (Frp), til Dagens Medisin.

Hoksrud sier at han og partiet vil redusere fastlegers oppgaver som er av ikke-klinisk art. Frp fremmer forslag om det til trontaledebatten som skjer i forbindelse med åpningen av Stortinget tirsdag:

«Stortinget ber regjeringen legge frem løsninger som gjør at fastleger kan avlastes fra oppgaver av ikke-klinisk art og hvordan oppgaver kan fordeles til annet helsepersonell.»

– Vi må se på de oppgavene som legene gjør i dag, som annet helsepersonell kan gjøre, vaksinering og helseattester for eksempel. Vi må forenkle byråkratiet. Fastleger bruker for mye ressurser på annet enn faktisk pasientbehandling.

Les også: Ny studie ser på fastlegenes arbeidsbelastning: – Ikke bærekraftig

Vil øke lønn og basistilskudd

– Har dere forslag til hvordan ordningen kan reddes?

– Vi mener vi må øke lønn og basistilskuddet. Vi vil også få på plass incitament til faktisk pasientbehandling, å gjøre konsultasjoner med pasienter.

Hoksrud sier at man også må tilrettelegge slik at kommunene kan ansette flere i faste stillinger.

– Vi må stimulere og motivere slik at flere velger fastlegeyrket, det er for mange som velger det vekk. Det er mye negativitet rundt yrket på grunn av arbeidspress. Vi må gjøre noe med arbeidsordningen og lønn. Vi mener kommunene må legge til rette for unge leger.

Les også: Skyhøy prislapp for «faste» fastleger

Hoksrud sier at flere unge leger han og partiet har snakket med er redde for å den økonomiske delen av å etablere praksis.

– Blir man syk selv eller har familiemedlemmer som blir syke, som forhindrer at man kan arbeide, risikerer man å havne i økonomisk ruin. Dette er elementer vi ønsker å ta videre med kommunene.

– Hvorfor kommer dette forslaget nå?

– Vi har fremmet flere forslag om og til fastlegeordningen tidligere. Vi mener trontalen, hvor planene for regjeringens politikk det kommende året legges frem, er et bra tidspunkt. Vi ønsker å utfordre regjeringen på det som ble sagt var viktigste prioritet på helsefeltet. På regjeringens vakt har antallet uten fastlege økt med over 50.000 personer. Vi risikerer at så mange som 350.000 personer står uten fastlege ved nyttår, det er uakseptabelt, svarer Hoksrud.

– Hvordan skal man få råd til tiltakene deres, hvor skal dere ta pengene fra?

– Staten henter inn enorme ekstrainntekter fra strøm, kraft, gass og olje. I tillegg sløser vi bort milliarder på ting vi ikke trenger å bruke penger på, som bistand, kultur og innvandring. Det er ikke mangel på penger, men på prioriteringer. Frp kommer i vårt alternative budsjett til å foreslå kutt på flere områder for å prioritere helse- og omsorgstjenester, sier Hoksrud.

Fått med deg denne? Helsetilsynet: – En presset fastlegesituasjon gir svikt i helsehjelpen

Powered by Labrador CMS