I løpet av første halvdel av året var det gjennomført 144 nyretransplantasjoner. Foto: Arkivfoto/ Frantzen, UNN

Langt færre avslag fra pårørende

85 prosent av de pårørende sa ja til organdonasjon ved Oslo universitetssykehus første halvdel av 2017. 

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

Oslo Universitetssykehus har offentliggjort tall for organdonasjon og transplantasjon for første halvdel av 2017.

En ny rapport viser at ved utgangen av juni i år har 242 pasienter fått tilsammen 269 livreddende organer. Tilsvarende tall for 2016 var henholdsvis 205 pasienter og 230 livreddende organer.

Laveste på mange år
Tallene i rapporten baserer seg på det som er meldt av potensielle donorer til transplantasjonskoordinatorene ved OUS, Rikshospitalet i perioden 1. januar til 30. juni 2017.

Tallene viser også at 85 prosent av pårørende ga samtykke til organdonasjon, på egne eller avdødes vegne. Avslagsprosenten på 15 er den laveste på mange år, melder Stiftelsen organdonasjon.

Lengst nyrekø
Nyrer dominerer som det organet med flest transplantasjoner, i løpet av første halvdel av 2017 ble det gjennomført 144 nyretransplantasjoner. Deretter følger lever med 53 transplantasjoner og lunger med 19.

Det står også flest pasienter i kø for å få en ny nyre. Totalt sto 337 pasienter i kø for nyretransplantasjon ved utgangen av juni 2017. 40 stykker sto i kø for dobbel lunge, mens 15 stykker sto i kø for nytt hjerte.

Totalt ventet 445 pasienter på et nytt organ ved utgangen av juni.

Powered by Labrador CMS