STORT: Årets ECTRIMS-kongress åpnet i dag i Stockholm. Foto: Lasse Moe

Verdens største MS-kongress i Stockholm

ECTRIMS og RIMS samler over 8200 fagfolk innen multippel sklerose i Stockholm. Flere norske fagfolk er tilstede.

Publisert

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

STOCKHOLM (DAGENS MEDISIN): Verdens største kongress om multippel sklerose, European Committee for Treatment and Research in Multiple Sclerosis (ECTRIMS), går av stabelen i Stockholm denne uken.

Årets kongress er nummer 35 som avholdes i Europa.

Foreløpig har over 8200 fagfolk som jobber med MS registrert seg for å delta på kongressen og kongressen opplyser at de har mottatt nær 2000 forskningsabstracts.

VIKTIG: – ECTRIMS er det største og viktigste MS-møtet hvert år, sier Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose til Dagens Medisin. Foto: Lasse Moe

Det er allerede sluppet over 1542 forskningsabstracts online, og det vil komme enda flere når kongressen begynner å slippe såkalte «late breaking news».

Forsknings-abstractene finner du i ECTRIMS library på kongressens nettsider.

Fokuset ved årets kongress er å møte behovet for behandlinger innen progressiv MS – for å forstå risikofaktorer, mekanismer og biomarkører, heter det i en melding om årets kongress.

– Viktigste MS-møte
– ECTRIMS er det største og viktigste MS-møtet hvert år. Vi vil få data fra nye behandlingsstudier, blant annet to fase 3-studier på nye immunmodulerende behandlinger ved RRMS (attakkpreget MS), sier Lars Bø, leder for Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose til Dagens Medisin.

Han viser til at det under kongressen vil presenteres data på mange andre faktorer som kan påvirke klinisk praksis, og at det kommer diskusjoner rundt «Hot topics»; behandlingsområder hvor det er ulik klinisk praksis i dag.

RIMS: – Hvert tredje år arrangeres samlet ECTRIMS-RIMS kongress slik som i år i Stockholm, sier overlege Stine Marit Moen, ved MS-senteret Hakadal. Her avbildet under ECTRIMS i Paris. Foto: Lasse Moe

– Dette inkluderer blant annet stamcelletransplantasjon og anti-CD20 behandling med rituksimab, samt spørsmålet om en skal anbefale D-vitamintilskudd ved MS. I tillegg har jeg forventinger knyttet til møter med kolleger vi samarbeider med, særlig for RAM-MS studien, og for mulig samarbeid med andre europeiske studier av stamcelletransplantasjon mot RRMS, sier Bø.

Rehabiliteringsfokus
Årets kongress er en av flere ECTRIMS-kongresser som også har et spesielt fokus på rehabilitering, ved å inkludere søsterorganisasjonen Rehabilitation in Multiple Sclerosis (RIMS) for 24. gang.

– RIMS er samarbeidspartner med ECTRIMS, med fokus på p fremme og utvikle kunnskapsbasert rehabilitering for personer med MS. Organisasjonen er internasjonal med hovedtyngden av medlemmer fra EUROPA. Hvert tredje år arrangeres samlet ECTRIMS-RIMS kongress slik som i år i Stockholm, sier overlege Stine Marit Moen, ved MS-senteret Hakadal.

– RIMS er et multidisiplinær MS-nettverk med ulike MS-sentre, fagfolk, forskere og pasientorganisasjoner som medlemmer, forklarer Moen, som er leder for forskning- og utvikling ved MS-senteret Hakadal, som er et spesialisert rehabiliteringssenter for MS i Norge og RIMS-medlem.

– Mye spennende
Moen forteller at det er mye spennende som skjer på symptombehandlingsfronten.

– Vi får nok høre mer om ulike intervensjoner som ikke er bare direkte immunmodulerende medikasjon, for eksempel nyheter angående kognitive aspekter med presentasjoner om kognitiv rehabilitering og trening.

Interessekonflikter: Lars Bø har mottatt foredragshonorar og forskningsstøtte fra de fleste legemiddelselskap som jobber med MS-legemidler. Stine Marit Moen har mottatt foredragshonorar og frie forskningsmidler fra Biogen, Helse Sør-Øst, Novartis og Odd Fellow.

Powered by Labrador CMS