DM Arena

Seminar om persontilpasset medisin

Se opptak lenger ned på siden

Påmelding

Klikk her for å melde deg på

NÅR:

24. mai, 2023

Kl. 16.00 - 19.00

Registrering fra kl. 15.00

Hvor:

Legenes hus,

Christiania Torv 5
0158 Oslo


Det er på tide å ta en fot i bakken og gjøre opp status på arbeidet med persontilpasset medisin. I Norge har vi et fagmiljø i verdensklasse, men hva er regjeringens strategi på dette feltet?


Blant de som skal bidra i programmet er våre mest fremtredende kreftleger og forskere, Kjetil Taskén, Åslaug Helland og Hege Russnes, som kommer og holder faglige innlegg og deltar i panelet.

Både Taskén og Helland har mottatt Kreftforeningens Kong Olav Vs kreftforskningspris.

Olve Moldestad, PhD, avdelingsleder ved Avdeling for nyfødtscreening, Oslo universitetssykehus, kommer også og holder et innlegg om presisjonsmedisin på sjeldenfeltet - fra screening til behandling.

------

Sponsorer:

SE OPPPTAK: 

Åpningsinnlegg:

 • Truls Vasvik ( AP) , konstituert statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet 
Presisjonsmedisin innenfor kreftbehandling

 • Kjetil Taskén, leder for Institutt for kreftforskning ved Oslo universitetssykehus
 • Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken, Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo, leder av NorTrials senter for kreftsykdommer og prosjektleder for IMPRESS  Presisjonsmedisin på sjeldenfeltet - fra screening til behandling

 • Olve Moldestad, PhD, avdelingsleder ved Avdeling for nyfødtscreening, Oslo universitetssykehus
 • Sean Wallace, ph.d., overlege og leder i Norsk barnenevrologisk forening


Klarer vi å implementere persontilpasset medisin? - Erfaring fra psykiatrien

 • Espen Molden, professor, forskningssjef, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, og Farmasøytisk institutt, UiO  AI patologi för precisonsmedicin

  Johan Hartman, professor og overlege i patologi, Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset
    Hvordan jobber Kreftforeningen for å tilrettelegge for persontilpasset medisin gjennom hele pasientforløpet, og hva er viktige hensyn fra et pasientperspektiv?
    - Sigrid Bratlie, strategisk rådgiver i Kreftforeningen


Panelsamtale: Hvordan kan vi utvikle videreutvikle helse-og omsorgssektoren i tråd med ambisjonene om likeverdig tilgang til persontilpasset medisin, fra forebygging til diagnostisering og behandling?

 • Hege Russnes, patolog ved Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo og leder av InPreD
 • Olve Moldestad, PhD, avdelingsleder ved Avdeling for nyfødtscreening, Oslo universitetssykehus
 • Espen Molden, professor, forskningssjef, Senter for psykofarmakologi, Diakonhjemmet, og Farmasøytisk institutt, UiO
 • Sigrid Bratlie, strategisk rådgiver i Kreftforeningen
 • Karoline Knutsen, seniorrådgiver for markedstilgang i Legemiddelindustrien (LMI)
 • Lars Kristian Eikvar, avdelingsdirektør hos Helse Sør-Øst RHF
Truls Vasvik, Arbeiderpartiet, Vestfold
Johan Hartman
Kjetil Taskén, Hege E.G.Russnes og Åslaug Helland.
Olve Moldestad
Espen Molden
Sigrid Bratlie
Karoline Knutsen
Sean Wallace
Powered by Labrador CMS