DM Arena

Seminar om lungekreft

Påmelding

Klikk her for å melde deg på

NÅR:

25. april, 2023

Kl. 16.00 - 19.00

Registrering fra kl. 15.00

Hvor:

Radiumhospitalet

Bygg K, auditoriet

Dagens Medisin inviterer til et fysisk fagseminar om lungekreft. Det blir faglige innlegg, og en panelsamtale på slutten av kvelden.

Møtet ledes av Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin.

---

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

Er du kommersiell aktør må du delta som sponsor. Du får da tilgang til å delta fysisk på arrangementet.

Vil du være sponsor, ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no

Se opptak fra seminaret, del 1 - før pausen:


Utvikling innen lungekreftbehandling i dette årtusen
v/Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospitalHvem bør få neoadjuvant behandling for lungekreft?
v/Vilde Haakensen, overlege ved Oslo universitetssykehus


Lungekreftpatologi - i dag og fremtidige muligheter
v/Elin Richardsen, overlege og seksjonsleder ved klinisk patologi ved UNN og professor ved UiT Norges arktiske universitet


Impress-Norway og virkelighetsdata sett med lungekreftbriller
v/Åslaug Helland, overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus


Fremtidens lungekreftbehandling – nye behandlingsprinsipper
v/ Odd Terje Brustugun, overlege og professor ved Drammen sykehus og Universitetet i Oslo


Tidlig deteksjon av lungekreft – fastlegenes rolle
v/Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)


Ny styringsgruppe for kreftscreeningsprogrammene - hvordan saksbehandler Helsedirektoratet forslag om nye screeningprogram
v/Trude Andreassen, PhD. Seniorrådgiver og leder for den nasjonale styringsgruppen for kreftscreeningsprogrammene i Helsedirektoratet


Panelsamtale: Tidlig diagnostisering og behandling – hvordan kan vi finne pasientene tidligere?

Trond-Eirik Strand, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus og professor ved UiT Norges arktiske universitet
Kari Grønås, leder av Lungekreftforeningen
Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen
Øystein Henske Flatebø, onkolog ved Aleris Kreftsenter---

PROGRAM:

15.00: Registrering og servering

16.00: Hei og velkommen

v/ møteleder Hilde Bryhn, strategisk rådgiver i Dagens Medisin

16.05: Utvikling innen lungekreftbehandling i dette årtusen

v/Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital

16.15: Tidlig diagnostikk av lungekreft (TIDL) Dette innlegget presenterte upubliserte data og blir derfor ikke delt i etterkant av seminaret.

v/Haseem Ashraf, overlege og førsteamanuensis ved Ahus/UiO.

16.25: Hvem bør få neoadjuvant behandling for lungekreft?

v/Vilde Haakensen, overlege ved Oslo universitetssykehus

16.35: Lungekreftpatologi - i dag og fremtidige muligheter

v/Elin Richardsen, overlege og seksjonsleder ved klinisk patologi ved UNN og professor ved UiT Norges arktiske universitet

16.50: Impress-Norway og virkelighetsdata sett med lungekreftbriller

v/Åslaug Helland, overlege ved Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus


17.05: Pause med servering ( 40 minutter )

17.45: Velkommen tilbake

v/ møteleder Hilde Bryhn, strategisk rådgiver i Dagens Medisin

17.50: Fremtidens lungekreftbehandling – nye behandlingsprinsipper

v/ Odd Terje Brustugun, overlege og professor ved Drammen sykehus og Universitetet i Oslo

18.05: Ny styringsgruppe for kreftscreeningsprogrammene - hvordan saksbehandler Helsedirektoratet forslag om nye screeningprogram

v/Trude Andreassen, PhD. Seniorrådgiver og leder for den nasjonale styringsgruppen for kreftscreeningsprogrammene i Helsedirektoratet

18.15: Tidlig deteksjon av lungekreft – fastlegenes rolle

v/Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

18.25: Panelsamtale med mulighet for spørsmål fra sal: Tidlig diagnostisering og behandling – hvordan kan vi finne pasientene tidligere?

  • Trond-Eirik Strand, spesialrådgiver ved Oslo universitetssykehus og professor ved UiT Norges arktiske universitet
  • Kari Grønås, leder av Lungekreftforeningen
  • Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
  • Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen
  • Øystein Henske Flatebø, onkolog ved Aleris Kreftsenter


Bjørn Henning Grønberg

Odd Terje Brustugun.

Trude Andreassen
Haseem Ashraf
Øystein Henske Flatebø
Vilde Haakensen
Åslaug Helland
Marte Kvittum Tangen.
Kari Grønås
Elin Richardsen
Ole Alexander Opdalshei
Trond-Eirik Strand
Powered by Labrador CMS