DM Arena: Gynkreft

SE OPPTAK

Dato:

Tirsdag 28. november, 2023

Tid:

17.00-19.30 ( Registrering og servering fra klokken 16.00 )

Sted:

Legenes hus, Christiania Torv 5, 0158 Oslo

Dagens Medisin inviterer til fagseminar på Legenes hus. 

Professor og overlege, Line Bjørge, fra Haukeland universitetssjukehus leder oss gjennom kvelden.

Blant de som holder innlegg er: 

  • Cecilie Torkildsen, overlege ved kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus.
  • Mari K. Halle, PhD, forsker og molekylærbiolog
  • Karen Rosnes Gissum, Ph.D student og kreftsykepleier
  • Ane Gerda Zahl Eriksson, overlege ved Avdeling for Gynekologisk kreft, Det Norske Radiumhospital, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

___

Program: 

17:00:
Hei og velkommen v/ Line Bjørge, professor og seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og CCBIO, Universitetet i Bergen. 

17:05-17:20:

Målrettet behandling av livmorhalskreft - fra lab til klinikk

Heidi Lyng, professor og forsker i strålebiologi ved Institutt for Kreftforskning, Oslo Universitetssykehus

17:20-17:40: 

Storstilt karakterisering av mulige behandlingsmål for pasienter med høy-risiko livmorhalskreft

 v/ Mari K. Halle, PhD, forsker og molekylærbiolog ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og CCBIO, Universitetet i Bergen. 17:40-17:55: 

Celleterapi mot solide svulster 

Else Marit Inderberg, PhD og enhetsleder ved seksjon for celleterapi, Radiumhospitalet, Oslo universitetssykehus

17:55: PAUSE ( 20 minutter )  

18:15: Velkommen tilbake v/ Line Bjørge, professor og seksjonsoverlege ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og CCBIO, Universitetet i Bergen. 

18:20-18:40: 

Surgical trials in Gynecologic Oncology – from tumor debulking to precision medicine

v/ Ane Gerda Zahl Eriksson, overlege ved Avdeling for Gynekologisk kreft, Det Norske Radiumhospital, Oslo universitetssykehus og førsteamanuensis ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

18:40-19:00:

IMPRESS-Norway: Gynekologiske kreftsykdommer

v/ Cecilie Torkildsen, overlege ved Kvinneklinikken, Stavanger universitetssjukehus.

19:00-19:10: 

Sykdom og sykdomsopplevelse ved kreft - på tide å tenke nytt?

v/ Karen Rosnes Gissum, Ph.D student og kreftsykepleier ved Kvinneklinikken, Haukeland universitetssjukehus og CCBIO, Universitetet i Bergen. 

19:10-19:30: Panelsamtale: 

Sykdom, sykdomsopplevelse og sykerolle - klarer vi å ivareta alle perspektiv?

Karen Rosnes Gissum, Ph.D student og kreftsykepleier

Bjørn Hofmann, professor i medisinsk filosofi og etikk ved Universitetet i Oslo og NTNU Gjøvik

Marit Høgås, kreftoverlever og likeperson i Gynkreftforeningen

19:30: Takk for i dag og vel hjem. 

 

---

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

Målgruppen for dette seminaret er helsepersonell i henhold til denne definisjonen fra Statens Legemiddelverk

Line Bjørge.
Line Bjørge.
Cecilie Torkildsen
Cecilie Torkildsen
Else Marit Inderberg
Else Marit Inderberg
Ane Gerda Zahl Eriksson
Ane Gerda Zahl Eriksson
Heidi Lyng
Heidi Lyng
Bjørn Morten Hofmann
Bjørn Morten Hofmann
Kreftoverlever, likeperson og tidligere leder i gynkreftforeningen
Marit Høgås
Mari Kyllesø Halle
Mari Kyllesø Halle
Karen Gissum
Karen Gissum

Sponsorer:

Powered by Labrador CMS