DM Arena

Se opptak: Revma/Derma

Fra Diakonhjemmet sykehus 30.10.2023

Dato:

Torsdag 30. november, 2023

Tid:

16.00-19.30 ( Registrering og servering fra klokken 15.00 )

Sted:

Diakonhjemmet sykehus,  D18-112 Auditorium / store auditoriet i DBL bygget ( over veien for hovedinngangen ) 

Adresse:

Diakonveien 18, 0370 Oslo

30. november samler vi fagmiljøene på Diakonhjemmet sykehus for å gi deg en oppdatering på siste nytt innenfor behandling og nye legemidler. Flere av spesialistene har deltatt på kongressene ACR og EADV, og du vil få en oppsummering av de største høydepunktene fra begge terapiområdene. 

Fagseminaret ledes av Tore Kvien, en nestor innenfor sitt fagfelt. Kvien er en høyt anerkjent revmatologi-professor ved Universitetet i Oslo (UiO), og har blitt hedret med St. Olavs Orden. Han har vært professor ved UiO siden 1997 og ledet revmatologisk avdeling ved Diakonhjemmet sykehus. 

Kvien ledet NOR-SWITCH-studien, som viste at bytte fra originalt biologisk legemiddel til et biotilsvarende var like effektivt og trygt. Bak seg har han en imponerende vitenskapelig karriere med over 650 publikasjoner og over 100 000 siteringer på Google Scholar. Han har også hatt ledende internasjonale roller, inkludert president for EULAR og hovedredaktør for Annals of the Rheumatic Diseases.

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

Målgruppen for dette seminaret er helsepersonell i henhold til denne definisjonen fra Statens Legemiddelverk

---

Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

 Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du vite mer om hva det innebærer å være sponsor? 

Ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no

---

Programmet er under utarbeidelse. 

16:00: Velkommen 

v/ Jan Frich, administrerende direktør ved Diakonhjemmet sykehus og Tore Kvien, professor emeritus og rådgiver ved Diakonhjemmet Sykehus

16:10: Høydepunkter fra ACR

  v/ Guro Løvik Goll, overlege ved Diakonhjemmet sykehus.

16:25: Kan behandling med sykdomsmodifiserende legemidler avsluttes?

v/ Siri Lillegraven, leder av Enhet for klinisk forskning ved Diakonhjemmet Sykehus og nestleder ved REMEDY – Forskningssenter for behandling innen revmatologi og muskelskjelettsykdommer

16:40: Nye legemidler i behandling av psoriasis

  v/ Øystein Sandanger, overlege, Phd., Oslo universitetssykehus

16:55: Oppspark til panelsamtale X 2

- Ann Kristin Bakke, fagsjef interessepolitikk, Norsk Revmatikerforbund

Nye legemidler – hvor stor rolle spiller pasientstemmen?

- Eldrid Oftestad, kommunikasjonsansvarlig i Psoriasis- og eksemforbundet


17:05: Oppspark: Biologiske legemidler – utfordringer ved tilgang

 Karoline Knutsen, seniorrådgiver for markedstilgang i Legemiddelindustrien (LMI)

17:15: Panelsamtale 1: 

Nye legemidler og behandlingsprinsipper - I hvilken grad vil nye legemidler vil bli tatt i bruk i Norge?

- Guro Løvik Goll, overlege ved Diakonhjemmet sykehus

- Siri Lillegraven, leder av Enhet for klinisk forskning ved Diakonhjemmet Sykehus og nestleder ved REMEDY

- Øystein Sandanger, overlege, Phd., Oslo universitetssykehus

- Jan Frich, adm. dir. ved Diakonhjemmet Sykehus

- Ann Kristin Bakke, fagsjef interessepolitikk, Norsk Revmatikerforbund

- Eldrid Oftestad, kommunikasjonsansvarlig i Psoriasis- og eksemforbundet

  - Karoline Knutsen, seniorrådgiver for markedstilgang i Legemiddelindustrien (LMI)


17:35: PAUSE ( 20 minutter ) 

  17:55: Velkommen tilbake v/ Tore Kvien, professor emeritus og rådgiver ved Diakonhjemmet Sykehus

  18:00: Nye og kommende angrepspunkter i medikamentell behandling av Hidradenitis Suppurativa

  v/ Inger Marie Skoie, seksjonsoverlege, Stavanger Universitetssjukehus


  18:15: Høydepunkter fra EADV - alopecia areata

  v/ Inger Marie Skoie, seksjonsoverlege, Stavanger Universitetssjukehus

18:25: Sikkerhet ved bruk av JAK-hemmere

v/ Guro Løvik Goll, overlege ved Diakonhjemmet sykehus.

18:40: Atopisk eksem

v/ Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege ved hudavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus

18:55: Biotilsvarende legemidler – muligheter men også utfordringer?

v/ Pål Rydstrøm, spesialrådgiver, Sykehusinnkjøp Hf, divisjon legemidler.

19:15: Panelsamtale 2:

Biologiske legemidler – mangelsituasjoner, markedssvikt og utfordringer med tilgang.

- Kjetil Bergsmark, klinikkleder ved Klinikk for revmatologi, poliklinikk og forskning, Diakonhjemmet sykehus. 

- Karoline Knutsen,  seniorrådgiver for markedstilgang i Legemiddelindustrien (LMI)

- Pål Rydstrøm, spesialrådgiver, Sykehusinnkjøp Hf, divisjon legemidler.

- Sigrid Narum, overlege, ph.d., MHA, Seksjon Legemiddelkomitè og –sikkerhet ved Nasjonalt senter for legemiddelmangel og –beredskap i spesialisthelsetjenesten (Mangelsenteret), Oslo universitetssykehus

- Kåre Steinar Tveit, seksjonsoverlege ved hudavdelingen på Haukeland Universitetssjukehus

19:35: Takk for i kveld og vel hjem. 

---

Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet. Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du vite mer om hva det innebærer å være sponsor? 

Ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no


Tore Kvien
Tore Kvien
Kjetil Bergsmark
Kjetil Bergsmark
Pål Rydstrøm
Pål Rydstrøm
Kåre Steinar Tveit
Kåre Steinar Tveit
Inger Marie Skoie
Inger Marie Skoie
Karoline Knutsen
Karoline Knutsen
Øystein Sandanger
Øystein Sandanger
Jan Frich
Jan Frich
Ann Kristin Bakke
Ann Kristin Bakke
Eldrid Oftestad
Eldrid Oftestad
Guro Løvik Goll
Guro Løvik Goll
Siri Lillegraven, og Tore Kvien
Siri Lillegraven, og Tore Kvien

Sponsorer:

DM Arena revma/Derma sponsorer 2023
Powered by Labrador CMS