Logo DM Digitalt

REPRISE: Digitalt fagseminar om hjertesvikt

22. mars 2023Foredragsholdere

  • Dan Atar – overlege i kardiologi ved OUS og forskningsleder for Medisinsk klinikk. Professor ved Universitetet i Oslo.
  • Kaspar Broch – overlege ved Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet.
  • Einar Gude – overlege ved Kardiologisk avdeling, OUS Rikshospitalet.
  • Maria Vistnes, overlege ved hjertemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus Ullevål og postdoktor ved Universitetet i Oslo

Program:

16:00–16:20 Velkommen og innlegg "Hjertesvikt - komorbiditeter og nye behandlingsmuligheter hos HFrEF pasienter"

– Dan Atar

16:20–16:35 Hjertesvikt og jernmangel

– Kaspar Broch

16:35–16:50 Hvem skal utredes for hjerteamyloidose?

– Einar Gude

16:50–17:05 SGLT2-hemmere ved hjertesvikt, uansett ejeksjonsfraksjon– Kaspar Broch

17:05–17:15 Implementering av retningslinjer i klinisk praksis- hva skal skje før pasienten skrives ut og oppfølging i etterkant

- Maria Vistnes

17.15-17.30 Panelsamtale med Q&ADan Atar
Dan Atar
Kaspar Broch
Kaspar Broch
Maria Vistnes
Maria Vistnes
Einar Gude
Einar Gude
Sponsorer:
Logo Pharmacosmos
AstraZeneca
Pfizer
Logo Novartis High Res
Powered by Labrador CMS