Påmelding

For å delta fysisk, meld deg på her

NÅR:

13. juni, 2023

Kl. 16.00 - 19.00

Registrering fra kl. 15.00

Hvor:

Røde Kors konferansesenter,

Hausmannsgate 5, 0186 Oslo

Har du spørsmål angående arrangementet, ta kontakt med

Renate Fossum:

renate.fossum@dagensmedisin.no

942 359 56


ASCO, verdens største kreftkongress, går av stabelen i Chicago fra 2.-6.juni.

En møteplass hvor den nyeste forskningen og de største innovasjonene innenfor kreftfeltet blir presentert, diskutert og applaudert.

Flere av Norges fremste onkologer deltar fysisk på kongressen, og tradisjonen tro, inviterer Dagens Medisin fagmiljøet til å gi oss høydepunktene og oppsummere siste nytt innenfor sitt område.

Blant de som presenterer siste nytt på DM Arena post-ASCO er Hans Petter Eikesdal, Halfdan Sørbye, Katarina Puco og Bjørn Henning Grønberg.

---

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet. Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke.

Vil du vite mer om hva det innebærer å være sponsor?

Ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no

-----

Foreløpig program: 

Nyheter innen lungekreft

  • Bjørn Henning Grønberg, professor ved Institutt for klinisk og molekylær medisin, NTNU og overlege ved Kreftklinikken, St. Olavs hospital

Nyheter innen brystkreft

  • Hans Petter Eikesdal, avdelingsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus

Nyheter innen tarmkreft og gastrointestinal (GI)

  • Halfdan Sørbye, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

Nyheter innen uro

  • Katarina Puco, overlege, Avdeling for kreft, blodsykdommer og lindring, Lovisenberg Diakonale Sykehus og Avdeling for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. 

Nyheter innen melanom

Anna K. Winge-Main, overlege ved Avdeling for kreftbehandling på Oslo universitetssykehus (OUS) Radiumhospitalet

Hjernesvulst: INDIGO-studien

  • Petter Brandal, overlege ved Oslo universitetssykehus
Sponsorer:

GILEAD - Creating Possible
Logo Pierre Fabre
Seagen logo
Daiichi-Sankyo
Powered by Labrador CMS