DM Arena

Offentlige innkjøp

23. januar 2023

Dagens Medisin starter årets DM Arena sesong med et debattmøte, ledet av Terje Svabø, om offentlige innkjøp på Legenes hus i Oslo.

Jan Frich, områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet. Fra DM Arena debattmøte på Legenes hus, 23. januar 2023
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.
Veronika Barrabés, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis Norge. Fra DM Arena debattmøte på Legenes hus, 23. januar, 2023
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.
Bente Hayes. Fra DM Arena debattmøte på Legenes hus, 23. januar, 2023
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.
Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser ved Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler. Fra DM Arena debattmøte på Legenes hus, 23. januar, 2023
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.
Torfinn Aanes, seniorrådgiver ved Ahus og tidligere leder av Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS). Fra DM Arena debattmøte på Legenes hus, 23. januar, 2023
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.
Daniel Heinrich, leder for Norsk Onkologisk Forening. Fra DM Arena debattmøte på Legenes hus, 23. januar, 2023
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.
Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen. DM Arena på Legenes hus, 23. januar 2023
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.
DM Arena debattmøte på Legenes hus 23. januar 2023.
Fra debattmøtet på Legenes hus, 23. januar 2023.

PROGRAM:

Når:

23. januar 2023

Kl. 16.00 - 19.00

Registrering fra 15.00

Hvor:

Legenes hus

Velkommen v/ Terje Svabø, møteleder

Kostnadskontroll ved offentlige anskaffelser – hvilke virkemidler rår helsetjenesten over?

v/ Jan Frich, områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet

Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler

v/ Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser ved Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

Pause ( 30 min )

Debatt med mulighet for spørsmål fra sal:

«Vårt viktigste krav til offentlig innkjøp»

- Daniel Heinrich, leder for Norsk Onkologisk Forening

- Veronika Barrabés, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis Norge

- Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser ved Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

- Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

- Torfinn Aanes, seniorrådgiver ved Ahus og tidligere leder av Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

AstraZeneca
Powered by Labrador CMS