DM Arena

Kreftkonferansen 2023

Dagens Medisin ønsker velkommen til Kreftkonferansen på Felix Konferansesenter. Åpningsinnlegget blir ved Helse- og omsorgsminister, Ingvild Kjerkol, som også deltar i paneldebatten

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

Påmelding

KLIKK HER for melde deg på

Møtet er fysisk og streames ikke live.

Når:

Torsdag 30. mars, 2023

Kl. 10.00 - 14.00

Registrering fra kl. 09.15

Hvor:

Felix Konferansesenter

Bryggetorget 3, 0250 Oslo

Er du kommersiell aktør må du delta som sponsor. Du får da tilgang til å delta fysisk på arrangementet.

Vil du være sponsor, ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no

---

Program

10.00: Velkommen til årets konferanse

 • Martin Gray, redaktør i Dagens Medisin
 • Hilde Bryhn, strategisk rådgiver i Dagens Medisin

10.05: Åpningsinnlegg: En løypemelding på kreftområdet

 • Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap)

10.18: Samtale

 • Vibeke Borchgrevink, Kreftkompasset
 • Charlotte Borge-Andersen, pårørende og daglig leder i Pancreaskreft Nettverk Norge
 • Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

10.30: Paneldebatt 1: Hvordan skal vi få flere kliniske studier og bedre tjenester når mangelen på fagfolk øker?

 • Ingvild Kjerkol, helse- og omsorgsminister (Ap)
 • Tone Wilhelmsen Trøen, leder av Helse- og omsorgskomiteen (H)
 • Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen
 • Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder for Norsk onkologisk forening
 • Morten Dæhlen, professor og senterleder for dScience, og medlem av helsepersonellkommisjonen

 • Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

11.00: Strategisk satsning for å lykkes bedre med det kreftforebyggende arbeidet - både nasjonalt og i Europa

 • Knut Inge Klepp, direktør for psykisk og fysisk helse i Folkehelseinstituttet

11.10: Ny styringsstruktur for kreftscreeningprogrammene og innføring av HPV test i Livmorhalsprogrammet

 • Trude Andreassen, dr.med. Seniorrådgiver og leder for den nasjonale styringsgruppen for kreftscreeningsprogrammene i Helsedirektoratet

11.20: Peniskreft - siste nytt innen forskning og behandling

 • Andreas Hopland, overlege ved Urologisk Avdeling, DNR, OUS. Forløpsleder peniskreft.

Pause med servering: 11.35-12.00


12.00: Velkommen tilbake v/ Hilde Bryhn, strategisk rådgiver i Dagens Medisin

12.05: METIMMOX – en nasjonal immunterapistudie for en stor pasientgruppe med metastatisk tarmkreft.

 • Anne Hansen Ree, overlege og professor ved Akershus universitetssykehus (Ahus) og Universitetet i Oslo.

12.20: Innlegg: Tittel kommer

 • Andreas Stensvold, avdelingssjef for kreftavdelingen ved Sykehuset Østfold

12.35: Innlegg: Tittel kommer

 • Katarina Puco, overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

12.50: Siste nytt innen lungekreft

 • Odd Terje Brustugun, overlege og professor ved Drammen sykehus og Universitetet i Oslo

13.05: TBA

13.20: Hvordan kan offentlig-privat samarbeid bidra til å møte utfordringene på kreftfeltet? Hvor er de gode eksemplene, og hva kan vi lære av dem?

 • Steinar Thoresen MD, PhD. Professor emeritus, medisinsk direktør i Merck, grunder og medisinsk ansvarlig i NordicRWE og leder Styringsggruppen i CONNECT

13.30: Paneldebatt 2 - Hvordan skal vi sikre likeverdig tilgang til moderne kreftbehandlinger og kliniske studier i Norge?

 • Stig Slørdahl, administrerende direktør i Helse Midt-Norge RHF
 • Fredrik Schjesvold, overlege og leder ved Oslo myelomatosesenter
 • Alexander Fosså, overlege ved avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus, Radiumhospitalet og leder i Norsk lymfomgruppe
 • Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret
 • Leif Rune Skymoen, administrerende direktør i LMI

Anne-Karin Rime.
Anne-Karin Rime.
Fra Helsekonferansen KS 2023 26.1.2023
Ingvild Kjerkol
Stig A. Slørdahl
Stig A. Slørdahl
Morten Dæhlen
Morten Dæhlen
Tone W. Trøen
Tone W. Trøen
Daniel Heinrich
Daniel Heinrich
Anne Hansen Ree

Anne Hansen Ree

Trude Andreassen
Trude Andreassen
Katarina Puco
Katarina Puco
Ole Alexander Opdalshei
Ole Alexander Opdalshei
Andreas Hopland
Andreas Hopland
Alexander Fosså
Alexander Fosså
Steinar Thoresen
Steinar Thoresen
Fredrik Schjesvold
Fredrik Schjesvold
Odd Terje Brustugun,
Odd Terje Brustugun,
Giske Ursin
Giske Ursin
Knut Inge Klepp
Knut Inge Klepp
Andreas Stensvold.
Andreas Stensvold.
Powered by Labrador CMS