DM Arena

Hodepine og migrene 2024 

Se opptak fra seminaret

 

Agenda: 

16:00 Hei og velkommen ved møteleder Hilde Bryhn 

16.05-16.25 Migrene og hodepine: Et stort folkehelseproblem vi kan gjøre noe med!

Lars Jacob Stovner, Professor emeritus i Nevrologi ved NTNU

16.25-16.45 Nye behandlingsmuligheter og fremskrittene som er kommet i feltet

Erling Tronvik, overlege ved Nevroklinikken ved St. Olavs hospital og professor ved Institutt for nevromedisin og bevegelsesvitenskap ved NTNU og forskningsleder ved NorHead – Norsk Senter for Hodepineforskning

16.45-16.55 Panelsamtale mellom Erling Tronvik, Anne Hege Aamot og Aud Nome Dueland om klinisk praksis i dagens og fremtidens behandlingsmuligheter.

16.55-17.10 Hvordan bør helsetjenesten for hodepine utvikles i Norge?

Anne Hege Aamodt, overlege ph.d., faglig leder av hodepineklinikken ved OUS Rikshospitalet, NorHead, NTNU

17.15-17.35 Pause 

17.40-17.55  Migrene i et samfunnsperspektiv

Christoffer Bugge, Samfunnsøkonom. Senior Manager i Oslo Economics.

17.55-18.10 Pasientrapportering i hodepinebehandling. - Kan vi stole på det pasienten sier?

Aud Nome Dueland,Nevrolog, dr. med

18.10-18.25 Beslutninger om refusjon – hvordan tas de og hvorfor?

Rita Hvalbye, Enhetsleder metodevurdering og blåreseptrefusjon i Direktoratet for medisinske produkter

18.25-18.35 Oppspark til panelsamtale. Sliding doors i migrenebehandling.

Laila Mathisen, Generalsekretær i Hodepine Norge

18.35-19.00 Panelsamtale om organisering av hodepineomsorg i Norge

Lars Jacob Stovner

Laila Mathisen 

Aud Nome Dueland

Anne Hege Aamodt

Ståle Sagabråten

Christoffer Bugge

--

    Gratis å delta:

    Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

--

Lars Jacob Stovner
Erling Tronvik
Anne Hege Aamodt
Christoffer Bugge
DM Arena hodepine og migrene, 2023, Legenes hus
Aud Nome Dueland
Rita Hvalbye
Laila Mathisen
Ståle Onsgård Sagabråten

Sponsorer:

Powered by Labrador CMS