DM Arena

Hodepine og migrene 2023

Når:

28. mars, 2023

Kl. 16.00 - 19.00

Registrering fra 15.00

Hvor:

Legenes hus

Christiania Torv 5, 0158 Oslo

Dagens Medisin inviterer til Legenes hus til fagseminar om hodepine og migrene.

Møtet ledes av Ida Susanna Fattah, lege og daglig leder i Medlytic.

Blant de som kommer og holder innlegg er Anne Hege Aamodt som er leder av hodepineklinikken ved OUS, Rikshospitalet og leder for Scientific Advisory Board ved forskningssenteret NorHEAD. Aamodt ble tildelt Formidlingsprisen 2022 for sitt formidable arbeid med å fremme norsk nevrologi både nasjonalt og internasjonalt.

Til seminaret kommer også Tore Wergeland Meisingset, overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU og Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD). Han vil presentere de pågående behandlingsstudiene på hodepine i norsk regi ved NorHEAD.

----

Møtet er fysisk og streames ikke live.

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

Er du kommersiell aktør må du delta som sponsor. Du får da tilgang til å delta fysisk på arrangementet.

Vil du være sponsor, ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no

---

PROGRAM:

16.00: Hei og velkommen v/ Ida Susanna Fattah, lege og daglig leder i Medlytic

16.05: Nye europeiske guidelines for behandling med CGRP-antistoff ved migrene

v/Kjersti Grøtta Vetvik, overlege/phd, nevrologisk avdeling Ahus og Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD)

16.20: Komplisert hodepine etter covid-vaksine og covid-infeksjon

v/Anne Hege Aamodt, overlege ph.d., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Institutt for nevromedisin og bevegelse, NTNU

16.35: Pågående behandlingsstudier på hodepine i norsk regi

v/Tore Wergeland Meisingset, førsteamanuensis ved NTNU og Norsk senter for hodepineforskning (NorHEAD) og overlege ved St. Olavs hospital

16.55-17.15: Pause med servering

17.15: Velkommen tilbake v/ Ida Susanna Fattah

17.20: Gjeldende refusjonsregler for CGRP hemmere

v/ Aud Nome Dueland, dr.med., spesialist i nevrologi, Sandvika Nevrosenter AS

17.30: Hvordan utredes og behandles hodepine hos fastlegen? Nesten alle i den voksne befolkningen har hodepine i løpet av ett år, og mange barn og unge. Hvilke verktøy har vi for riktig diagnostikk og behandling, og hvilken kunnskap mangler vi?

v/Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)

17.45: Samfunnskostnadene ved migrene - Over 1,5 milliarder kr ble utbetalt i trygdeytelser i 2022. Sykdommen gir ikke bare redusert livskvalitet for pasienter og pårørende, men også kostnader knyttet til utfordringer under utdanning og redusert arbeidsdeltakelse.

v/Erik Magnus Sæther (PhD), samfunnsøkonom og helseøkonom, partner i analysemiljøet Oslo Economics.


18.00: Hvordan skal pasienter med hodepine få nødvendig tilgang på helsetjeneste?

v/Anne Hege Aamodt, overlege ph.d., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Institutt for nevromedisin og bevegelse, NTNU

18.15: Migrene - samfunnets hodepine

v/ Tine Poole, allmennlege og klinikksjef, Oslo Hodepinesenter, og styreleder i Hodepine Norge

18.30: Panelsamtale: Studie- og arbeidsliv med migrene

Moderator: Ida Susanna Fattah

  • Anne Hege Aamodt, overlege ph.d., Nevrologisk avdeling, Oslo universitetssykehus og Institutt for nevromedisin og bevegelse, NTNU
  • Marte Kvittum Tangen, leder av Norsk forening for allmennmedisin (NFA)
  • Tine Poole, allmennlege og klinikksjef, Oslo Hodepinesenter, og styreleder i Hodepine Norge
  • Hassan Nawaz, helse- og sosialpolitisk talsperson, Oslo Høyre
  • Erik Magnus Sæther (PhD), samfunnsøkonom og helseøkonom, partner i analysemiljøet Oslo Economics.
  • Per Øyvind Bø Grønningsæter, leder for SVs helsepolitiske nettverk

Foredragsholdere

Tore Wergeland Meisingset
Anne Hege Aamodt
Tine Poole
Kjersti Grøtta Vetvik
Aud Nome Dueland
Marte Kvittum Tangen.
Erik Magnus Sæther
Powered by Labrador CMS