Dato:

Tirsdag 14. november, 2023

Tid:

16.00-19.30 ( Registrering og servering fra klokken 15.00 )

Sted:

Ullevål sykehus Bygg 36A, Øyeavdelingen

På årets DM Arena hiv får vi faglige oppdateringer og spennende panelsamtaler fra hivfeltet. På programmet står oppdateringer om hiv og resistensutvikling, arbeidet med hivpositive ukrainske flyktninger, vi skal diskutere erfaringer med PrEP, få presentert lærdommer fra elimineringsstrategi for HCV og erfaringer «Fast Track City» - initiativet i Oslo.

Vi avslutter dagen med en panelsamtale om hiv, aldring og komorbiditeter. 


Del 1:
Del 2:

 --

I programmet deltar: 

Anne-Marte Bakken Kran, overlege, PhD, fungerende avdelingsdirektør ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet 

Olav Dalgard, overlege ved Ahus og professor ved Universitet i Oslo. 

Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 

Vidar Ormaasen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer og overlege ved Infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål 

Halvor Frihagen, juridisk og politisk rådgiver i HivNorge

Per Miljeteig, psykolog og medlem av Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus, brukerrepresentant i Sykehusinnkjøps spesialistgruppe for anskaffelse av hiv legemidler, og fagrådet for NORHIV - norsk kvalitetsregister for hivbehandling

Jon Reidar Øyan, leder i Homonettverket i Arbeiderpartiet og helsepolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti.

Marius Trøseid, professor, overlege ved UiO og spesialist i infeksjonssykdommer. 

Erik Hviding, fagrådgiver i Sykehusinnkjøp 

Rolf Martin Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget

---

PROGRAM: 

16:00: Velkommen v/ Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin

16:05: Hivsituasjonen før, under og etter pandemien

v/ Anne Olaug Olsen, overlege spes i samfunnsmedisin

16:20: Hvordan arbeider sivilsamfunnet med mottak av hivpositive ukrainske flyktninger i Norge? 

v/ Halvor Frihagen, juridisk og politisk rådgiver i HivNorge

16:35: RAVN- rapporten: Status for resistensutvikling i Norge.

v/ Anne-Marte Bakken Kran, overlege, PhD, fungerende avdelingsdirektør ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet 

16:50: Panelsamtale om PrEP. 

  • Arild Johan Myrberg, seniorrådgiver i Helsedirektoratet 

  • Halvor Frihagen, juridisk og politisk rådgiver i HivNorge

  • Anne-Marte Bakken Kran, overlege, PhD, fungerende avdelingsdirektør ved Avdeling for smittevernregistre ved Folkehelseinstituttet 

  • Erik Hviding, fagrådgiver i Sykehusinnkjøp 

17:10: Fast Track City – erfaringer fra Oslo så langt.

v/ Rolf Martin Angeltvedt, daglig leder i Helseutvalget

17:25: Veien fra medisinsk gjennombrudd til elimineringsstrategi for Hepatitt C

v/ Olav Dalgard, overlege ved Ahus og professor ved Universitet i Oslo. 

17:40 – 18:10: Pause med enkel servering

18:15: Velkommen tilbake 

v/ Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin

18:15:  Kan proteiner fra tarmfloraen brukes til screening for analkreft? 

v/ Marius Trøseid, professor, overlege ved UiO og spesialist i infeksjonssykdommer. 

18:30: Oppspark til panelsamtale - Brukermedvirkning i den helhetlige oppfølgingen av hivpositive

v/ Per Miljeteig, psykolog og medlem av Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus, brukerrepresentant i Sykehusinnkjøps spesialistgruppe for anskaffelse av hiv legemidler, og fagrådet for NORHIV - norsk kvalitetsregister for hivbehandling

18:45: Panelsamtale om hiv, aldring og komorbiditeter. Økt alder, flere sykdommer og ulike behandlinger kombinert med antiretrovirale terapier skaper nye utfordringer for mennesker som lever med hiv, og helse- og omsorgstjenestene. Er helsetjenestene klare for helhetlig ivaretakelse av aldrende hivpositive?

  • Per Miljeteig, medlem i Brukerutvalget ved Oslo Universitetssykehus 

  • Vidar Ormaasen, spesialist i indremedisin og infeksjonssykdommer, overlege OUS 

  • Jon Reidar Øyan, leder i Homonettverket i Arbeiderpartiet, og helsepolitisk talsperson for Oslo Arbeiderparti 

  • Marius Trøseid, professor, overlege ved UiO og spesialist i infeksjonssykdommer. 


Anne Olaug Olsen
Anne Olaug Olsen
Olav Dalgard
Olav Dalgard
Per Miljeteig
Per Miljeteig
Jon Reidar Øyan
Jon Reidar Øyan
Marius Trøseid
Marius Trøseid
Erik Hviding
Erik Hviding
Halvor Frihagen
Halvor Frihagen
Arild Johan Myrberg
Arild Johan Myrberg
Rolf Martin Angeltvedt
Rolf Martin Angeltvedt
Powered by Labrador CMS