DM Arena

Frokostmøte om innovative prisavtaler - Se opptak nå!

Den medisinske utviklingen har åpnet for en presis og målrettet tilnærming til diagnostikk og behandling. Allikevel utfordrer utviklingen normene for klinisk forskning og prioriteringsbeslutninger. Det gjelder spesielt vurdering av behandlingsnytte, fordi pasientgruppene er små, og datagrunnlaget begrenset. Dokumentasjon fra små og kliniske studier i tidlig fase kan gi markedsadgang, men skaper utfordringer når det gjelder vurdering av finansiering, på grunn av usikkerhet knyttet til klinisk nytte.

Mens vi venter på en ny prioriteringsmelding, hvor tilrettelegging for innføring av presisjonsmedisin er et viktig tema, arbeider DMP, Sykehusinnkjøp, og norske industriaktører med å tilpasse seg det nye terrenget, og finne løsninger, hver eneste dag.

 Tematikken har vært diskutert i Dagens Medisins spalter over en lengre periode, og nå inviterer vi til to frokostmøter, hvor vi belyser disse temaene.

Følgende deltok i paneldiskusjonen: 

- Eline Aas, Førsteamanuensis, Avdeling for helseledelse og helseøkonomi, UiO

- Jan Frich, Administrerende Direktør Diakonhjemmet Sykehus og utvalgsleder for ekspertgruppen om tilgang

- Audun Ohna, Direktør for pris - og markedstilgang i Roche

- Einar Andreassen, Områdedirektør i Direktoratet for medisinske produkter

- Anne Marthe Ringerud, Fagsjef Sykehusinnkjøp HF

- Karoline Knudsen, Seniorrådgiver i Legemiddelindustrien

· I det første møtet tok vi for oss hvordan leverandører og myndigheter arbeider for å håndtere prisfastsettelse og tilgang til behandlinger, når det foreligger et begrenset datagrunnlag. 

· I det andre møtet vil vi ta for oss hvordan utviklingen innenfor presisjonsmedisin endrer regulatoriske vurderinger, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for å gi markedsadgang. Dette møtet vil avholdes 21.juni, og blir annonsert om kort tid. 

Eline Aas
Jan Frich
Audun Ohna
Einar Andreassen
Anne Marthe Ringerud
Karoline Knutsen

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

Sponsorer:

Powered by Labrador CMS