DM Arena

Frokostmøte del 2

Dagens Medisin inviterer til frokostmøte om regulatoriske endringer 21.juni

Dato:

21.juni 

Tid:

08.30 - 09.30 ( Registrering og servering fra klokken 08.00 )

Sted:

Brød & Sirkus, Tordenskiolds gate 3

Den medisinske utviklingen har åpnet for en presis og målrettet tilnærming til diagnostikk og behandling. Allikevel utfordrer utviklingen normene for klinisk forskning og prioriteringsbeslutninger. Det gjelder spesielt vurdering av behandlingsnytte, fordi pasientgruppene er små, og datagrunnlaget begrenset. Dokumentasjon fra små og kliniske studier i tidlig fase kan gi markedsadgang, men skaper utfordringer når det gjelder vurdering av finansiering, på grunn av usikkerhet knyttet til klinisk nytte.

Mens vi venter på en ny prioriteringsmelding, hvor tilrettelegging for innføring av presisjonsmedisin er et viktig tema, arbeider DMP, Sykehusinnkjøp, og norske industriaktører med å tilpasse seg det nye terrenget, og finne løsninger, hver eneste dag.

 Tematikken har vært diskutert i Dagens Medisins spalter over en lengre periode, og nå inviterer vi til to frokostmøter, hvor vi belyser disse temaene.

I første del som ble arrangert 15.mai tok vi for oss hvordan leverandører og myndigheter arbeider for å håndtere prisfastsettelse og tilgang til behandlinger, når det foreligger et begrenset datagrunnlag. 

Dette frokostmøtet 21.juni som blir en del to, vil vi ta for oss hvordan utviklingen innenfor presisjonsmedisin endrer regulatoriske vurderinger, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for å gi markedsadgang. 


Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

SPONSORER:

Powered by Labrador CMS