DM Arena

Frokostmøte 21.juni - opptak ute nå!

Dagens Medisin inviterer til frokostmøte om regulatoriske endringer på legemiddelområdet

Dato:

21.juni 

Tid:

08.30 - 09.30 ( Registrering og servering fra klokken 08.00 )

Sted:

Brød & Sirkus, Tordenskiolds gate 3

Hvordan medisinsk landskap i endring utfordrer etablerte normer.

Det har vært betydelige medisinske fremskritt, spesielt innen behandling av alvorlige sjeldne genetiske sykdommer og små sub-grupper innen kreft. Disse fremskrittene har ført til en mer presis og målrettet tilnærming til diagnostikk og behandling. Imidlertid er det utfordrende å oppfylle de eksisterende normene for dokumentasjon av sikkerhet og effekt, ettersom pasientgruppene er mindre og studiene kortere. 

Hvordan har de regulatoriske myndighetene tilpasset seg den raske utviklingen? Er de etablerte systemene for godkjenning av legemidler utdaterte? Hva slags dokumentasjon kan vi kreve om små og sjeldne diagnoser? Og hva er konsekvensene av stadig flere midlertidige godkjenninger?

Det er blant temaene vi skal diskutere på Dagens Medisins frokostmøte om regulatoriske endringer på legemiddelområdet.

 

For å belyse problemstillingene, har vi invitert følgende deltakere til paneldiskusjon: 

- Karsten Bruins Slot, direktør for klinisk utvikling i Lytix Biopharma

- Marit Hystad, enhetsleder, enhet for MT legemidler til mennesker i DMP

- Hege Edvardsen, medisinsk sjef for onkologi i GSK Norge, medlem av LMIs innovasjonsutvalg og styreleder i Connect

- Gro Live Fagereng, prosjektkoordinator for PRIME-ROSE

- Sigbjørn Smeland, onkolog, klinikkleder ved Kreftklinikken ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo, styreleder i Connect

Dette er en del to i en serie på to frokostmøter om innovative prisavtaler og regulatoriske endringer. I første del som ble arrangert 15.mai tok vi for oss hvordan leverandører og myndigheter arbeider for å håndtere prisfastsettelse og tilgang til behandlinger, når det foreligger et begrenset datagrunnlag.

Karsten Bruins Slot Foto: Lasse Moe
Sigbjørn Smeland Foto: Anne Grete Storvik
Hege Edvardsen
Gro Live Fagereng
Marit Hystad
Hilde Bryhn
Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

SPONSORER:

Powered by Labrador CMS