DM Pharma Digital - Pharmaledelse under pandemien - Tirsdag 9. mars

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Følg streamen her:

Velkommen til Dagens Medisin Pharmas første digitale frokostmøte. Møtet strømmes åpent på våre nettsider fra kl.09.00-10.00.

Dagens Medisin Pharma har invitert flere norske vaksine- og legemiddelaktører til å snakke om utfordringer og løsninger på nye arbeidsoppgaver og ansvarsområder som har oppstått under pandemien.

Følgende pharmaledere vil delta:

Sissel Lønning Andresen, daglig leder i Pfizer Norge, vil snakke om:

- Hvordan har Pfizer Norge vært involvert i arbeidet med covid-19-vaksinen fra Pfizer/BioNTech? Hvilken rolle har de hatt i forsyningen av vaksiner til Norge?


Audun Hågå, direktør i Statens Legemiddelverk, vil snakke om:

- Arbeidet med godkjenning av vaksiner i det europeiske regulatoriske nettverket og Legemiddelverkets rolle i dette arbeidet


Michael Engsig, administrerende direktør i det norske bioteknologiselskapet Vaccibody, vil snakke om:

- Selskapets nye satsing på vaksiner mot smittsomme sykdommer og utviklingen av en andregenerasjons vaksine mot covid-19

I tillegg vil følgende personer delta på møtet:

Tore Prestegard, administrerende direktør i Sykehusapotekene HF

Knut Jønsrud, leder for vaksineforsyningen i Folkehelseinstituttet

Powered by Labrador CMS