DM Arena

DM Digitalt: Brystkreft

Dagens Medisin inviterer til digitalt fagseminar om brystkreft, tirsdag 30. april

Dato:

tirsdag 30. april

Tid:

14.30-16.00

Sett av 90 minutter til faglig oppdatering med våre norske og svenske eksperter. Møtet ledes av Steinar Thoresen, MD PhD, Medical Director NordicRWE. 

AGENDA: 

14:30-14:35 Velkommen og introduksjon av tema v/ Steinar Thoresen, MD PhD, Medical Director NordicRWE

14:35-14:55 Her2-low til Her2-high v/ Johan Hartman, overlege institusjon for onkologi og patologi v/ Karolinska Institutet og professor i klinisk patologi v/ Karolinska Universitetssjukhuset

14:55-15:15 Doseringsmønster av CDK4/6 hemmere i klinisk praksis v/Antonios Valachis, dosent i onkologi ved Örebro Universitetssjukhus

15:15-15:35 Press på helsevesenet og alternative løsninger v/ Ellinor Haukland, kreftlege ved Nordlandssykehuset og forsker ved Universitetet i Stavanger

15:35-15:55 Panelsamtale mellom ekspertene. I tillegg legger vi opp til en livechat der publikum får mulighet å stille ekspertene spørsmål. Det vil også bli besvart spørsmål underveis i programmet.

15:55-16:00 Avslutning v/ Steinar Thoresen

Steinar Thoresen
Antonios Valachis
Ellinor Christin Haukland
Johan Hartman Foto: Tone Herregården

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

SPONSORER:

Powered by Labrador CMS