Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

16.00-16.05 Velkommen v/Markus Moe, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin

16.05-16.25 Utfordringer ved kolorektal-kreft i Norge                                                                                           

Marianne Guren, overlege i onkologi ved Oslo Universitetssykehus

LAST NED PRESENTASJON

16.25-16.45 Kirurgisk behandling av tarmkreft i Norge – utfordringer og muligheter                              

Hartwig Kørner, overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

LAST NED PRESENTASJON

16.45-17.05 Tarmkreftscreening snart i gang: Hva kan vi oppnå? Hva kan vi ikke oppnå?                        

Øyvind Holme, overlege og nasjonal koordinator for Tarmscreeningsprogrammet, Helse Sør-Øst og Kreftregistreret

LAST NED PRESENTASJON

17.05-17.25 PAUSE

17.25-17.45 Mage/tarm kreftpasienter dominerer hos Ekspertpanelet                                                      

Halfdan Sørbye, overlege, Onkologisk avdeling, Haukeland Universitetssykehus og leder av Ekspertpanelet

LAST NED PRESENTASJON

17.45-18.05 Hva ønsker tarmkreftpasientene av helsetjenesten?

Roy Aleksander Farstad, daglig leder NORLICO

LAST NED PRESENTASJON

18.05-18.20 De tause kreftformene i offentligheten

Elisabeth Jakobsen, kommunikasjonssansvarlig i Kreftregisteret

LAST NED PRESENTASJON

18.20-19.00 DEBATTEN: Hva nå for tarmkreft i Norge?

Sveinung Stensland (H), helsepolitisk talsperson, Stortinget

Ingvild Kjerkol (Ap) helsepolitisk talsperson, Stortinget

Hartwig Kørner, leder av Norsk Gastrointestinal Cancer Gruppe og overlege, Gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Powered by Labrador CMS