DM Arena Revma/Derma 2022

16.00: Hei og velkommen v/Ida Susanna Fattah, daglig leder i Medlytic.

16.05-16.20

Behandling av alvorlig atopisk eksem - Nye fagprosedyrer og nasjonal veileder for systemisk behandling.

 • Teresa Løvold Berents, overlege ved Seksjon for hudsykdommer og regionalt senter for allergi, astma og overfølsomhet ( RAAO ) ved Oslo universitetssykehus (OUS)

16.20-16.40

Persontilpasset behandling med terapeutisk legemiddelmonitorering av biologiske legemidler.
Med utgangspunkt i de to norske studiene NOR-DRUM A og NOR-DRUM B vil foredraget gi en kunnskapsoppdatering om hvordan terapeutisk legemiddelmonitorering kan optimalisere bruken av biologiske legemidler.

 • Silje Watterdal Syversen, overlege og seniorforsker, REMEDY-senteret, Klinikk for revmatologi og forskning, Diakonhjemmet Sykehus

16.40-17.00

Effekt av COVID-19 vaksiner hos personer med inflammatorisk ledd- og tarmsykdom.

Nor-VaC studien har fulgt personer som bruker immundempende medisiner gjennom COVID-19 pandemien og undersøkt deres respons på vaksinene.

 • Ingrid Jyssum, lege i spesialisering revmatologi og PhD-stipendiat ved REMEDY-senteret, klinikk for revmatologi og forskning, Diakonhjemmet sykehus
 • Hilde Ørbo, lege og PhD-stipendiat ved REMEDY-senteret, klinikk for revmatologi og forskning, Diakonhjemmet sykehus

17.00-17.15

Ingenting om oss uten oss -  Et prosjekt bygget på James Lind Alliance metoden for å identifisere kunnskapshull innen helseforskning hvor 5000 pasienter bidro til å stemme frem de spørsmålene de mener det er viktig at det forskes mer på. 

 • Anna Fryxelius, fagsjef i Norsk Revmatikerforbund

17.15: Pause - 30 min

17.45: Velkommen tilbake ved Ida Susanna Fattah

17.50-18.10

SLE og siste nytt på behandlingsfronten. Oppsummering fra den Europeiske Lupuskongressen i Stockholm

 • Karoline Lerang, overlege ved revmatologisk seksjon OUS, Rikshospitalet

18.05-18.20

Pasientundersøkelse - Mer enn kløe og tørr hud.

Hva er sykdomsbyrden ved atopisk eksem? Og hvilke erfaringer har AD-pasienter fra sine møter med behandlingsapparatet?

 • Mari Øvergaard, generalsekretær i Psoriasis- og eksemforbundet (PEF)

18.20-19.00

Panelsamtale:

Hvor mye skal pasientene få bestemme? Vet fagfolkene alltid best?

I hvilken grad skal pasientene selv ha innspill på hva som skal forskes på. Er det i dag et misforhold mellom hva pasientene føler er viktig, og hva industrien og helsesektoren mener er viktig nok?

Moderator: Ida Susanna Fattah

 • Erik Magnus Sæther, helseøkonom og partner i Oslo Economics
 • Anne-Lene Arnesen, pasient- og brukerombudet i Viken
 • Veronika Barrabés, daglig leder i Novartis Norge og styreleder i LMI
 • Kristin Kornelia Utne, president i Yngre legers forening
Powered by Labrador CMS