Slik var årets ESMO
- Daniel Heinrich, leder for Norsk onkologisk forening og overlege ved Kreftavdelingen på Sykehuset Innlandet

Gynekologisk kreft
- Kristina Lindemann, overlege og førsteamanuensis ved Avdeling for gynekologisk kreft ved Oslo universitetssykehus

Brystkreft
- Jon Amund Kyte, seksjonsleder ved Seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsgruppeleder ved Seksjon for kreftimmunologi ved Oslo universitetssykehus

Lungekreft
- Åslaug Helland, overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

Urologisk kreft
- Katarina Puco, overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

Gastrointestinal kreft
- Morten Brændengen, overlege ved Diakonhjemmet sykehus

Palliasjon og pasientsentrert behandling
- Stein Kaasa, avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Debatt:

Prisen for presisjonsmedisin
På ESMO ble det presentert nye kostnadsanalyser av behandling av norske kreftpasienter med endestadium-kreft.
Dagens Medisin spør:
Hvor mye er vi villige til å betale for persontilpasset behandling av kreftpasienter?

- Anne Hansen Ree, overlege ved Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

- Jan Frich, viseadministrerende direktør og fagdirektør, i Helse Sør-Øst

- Åslaug Helland, overlege ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

- Stein Kaasa, avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus (OUS)

- Anne Hansen Ree, overlege ved Medisinsk divisjon ved Akershus universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

- Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

- Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

Powered by Labrador CMS