DM Arena

DM Arena Post ESC/Hjerte

Dagens Medisin inviterer til Post ESC/Hjerte 11.september 

Dato:

11.september

Tid:

17.00-19.30 ( Registrering og servering fra klokken 16.00 )

Sted:

Ullevål sykehus

Den europeiske kongressen for kardiologi, ESC, arrangeres i år i London fra 30.august - 02.september.

Her presenteres og diskuteres de nyeste fremskrittene innen diagnostisering, behandling og forebygging av hjerte- og karsykdommer. Leger og forskere fra hele verden kommer hit for å oppdatere seg på det siste av forskningsfunn- og resultater. 

Flere av de norske legene som har deltatt på årets kongress kommer for å oppsummere høydepunktene på vårt DM Arena møte. 

Er du helsepersonell, er dette en unik mulighet for deg å bli oppdatert på den nyeste vitenskapelige forskningen og kliniske retningslinjene innen kardiologi. Du vil også få mulighet til å møte og diskutere med våre fremste eksperter på feltet. Møtet ledes av Dan Atar. 

Programmet er under arbeid, og blir oppdatert fortløpende. 

Tentativt program: 

- Hei og velkommen v/ møteleder Dan Atar, overlege og professor i kardiologi ved OUS Ullevål, og forskningsleder for Medisinsk klinikk

- Hjertesvikt: hva er nytt? Omtale av de viktigste nye studier v/ Peder L. Myhre, overlege Hjertemedisinsk avdeling v/ Ahus, og førsteemanuensis v/ UiO

- Koronar hjertesykdom og intervensjonell kardiologi: hva er nytt? Nye CCS guidelines, samt omtale av de viktigste nye studier v/ Rune Wiseth, klinikksjef ved Klinikk for hjertemedisin og professor ved Fakultet for medisin og helsevitenskap ved NTNU

- CV Imaging og valvulær hjertesykdom: hva er nytt? Omtale av de viktigste nye studier v/ Jørgen Gravning, overlege hjertemedisinsk avdeling, seksjonsleder Ekkolaboratoriet, Førsteamanuensis institutt for klinisk medisin, UiO

- Trombokardiologi og akutt/intensiv kardiologi: hva er nytt? PAD/Aorta Guidelines og omtale av de viktigste nye studier. Foredragsholder kommer 

- Preventiv kardiologi: hva er nytt? Nye hypertensjons guidelines og omtale av de viktigste nye studier. Foredragsholder kommer

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS