Helt nye ESC-retningslinjer for kardio-onkologi

- Geeta Gulati, overlege hjertemedisinsk avdeling OUS, Ullevål og leder for Nordic Cardio-Oncology Society

Post ESC – viktige nyheter innen preventiv kardiologi

- John Munkhaugen, kardiolog og enhetsoverlege for forskning i medisinsk avdeling, Drammen sykehus

 Post ESC: Lipidbehandling – hva er nytt?

- Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS Aker

De viktigste hjertesvikt-nyhetene fra ESC 2022

- Peder L. Myhre, lege ved hjertemedisinsk avdeling, Ahus, og førsteamanuensis ved UiO

Retningslinjer for perioperativ vurdering av pasienter som skal til ikke-kardial kirurgi.

- Sigrun Halvorsen, professor II ved Hjertemedisinsk avdeling ved Institutt for klinisk medisin, UiO, og kardiolog og avdelingsleder ved Oslo universitetssykehus 

Panelsamtale med foredragsholdere.

Panelsamtalen innledes av Ole Christian Mjølstad, avdelingssjef, St. Olavs hospital og leder i Norsk Cardiologisk Selskap

Powered by Labrador CMS