Siste nytt fra ASH innen myelomatose

- Fredrik Schjesvold, overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus, leder ved Oslo myelomatosesenter

Akademiske studier for nydiganostisert myelomatose i Norge: REMNANT og RESTREMNNAT: En nasjonal studie der et er 13 studiesentere i Norge, forskningsspørsmålet er om det gir lengre overlevelse ved å starte 2 linje beh ved tap av MRD negativitet.

REST: En 1 linje studie for de eldre, ikke randomisert.

- Frida Bugge Askeland, lege ved avd. for blodsykdommer ved Oslo universitetssykehus og Oslo Myelomatosesenter.

Reproduksjonsmønstre blant non-Hodgkinlymfomoverlevere per subtype i Sverige, Danmark og Norge. Skandinavisk populasjonsbasert studie der man har slått sammen register- og behandlingsdata fra Sverige, Danmark og Norge for å undersøke sannsynligheten for å få barn etter behandling for forskjellige typer av non-Hodgkin lymfom.

- Knut Smeland, overlege ved seksjon for utprøvende kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

Siste nytt om lymfomer

- Jon Riise, seksjonsleder lymfom og indremedisin, avd for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus.

Panelsamtale: Fremtidens hematologi - hva har vi i vente? 

- Fredrik Schjesvold

- Jon Riise

- Frida Bugge Askeland

- Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Powered by Labrador CMS