Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Late breaking news fra ASH
Tor Henrik A. Tvedt, leder for Norsk hematologisk selskap

Late breaking news fra ASH
Tor Henrik A. Tvedt, leder for Norsk hematologisk selskap

Siste nytt fra ASH innen myelomatose
Fredrik Schjesvold, overlege og forsker ved Oslo universitetssykehus, leder ved Oslo myelomatosesenter

Siste nytt om lymfomer

Arne Kolstad, overlege ved Sykehuset Innlandet

Mot presisjonsmedisin for AML? 

Bjørn Tore Gjertsen, professor i hematologi ved Universitetet i Bergen, overlege og forskningssjef ved Haukeland universitetssjukehus, Helse Bergen

Siste nytt fra ASH innen ALL

Petter Quist-Paulsen, overlege ved avdeling for blodsykdommer på St. Olavs hospital

 Siste nytt fra ASH innen Immunologisk trombocytopeni (ITP)- behandling

Waleed Ghanima, forskningssjef og overlege ved avdeling for blodsykdommer på Sykehuset Østfold; professor institutt for klinisk medisin 

Vaksineindusert immunologisk trombotisk  trombocytopeni- VITT: Klinikk og patogenese

Pål André Holme, professor og overlege avdeling for blodsykdommer ved Rikshospitalet

Nina Haagenrud Schultz, overlege og forsker ved Rikshospitalet

Ingvild Hausberg Sørvoll, overlege ved Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi, Universitetssykehuset i Nord-Norge

Powered by Labrador CMS