Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Dette DM Arena-møtet er, på grunn av begrenset plass, lukket for legemiddelindustrien og andre kommersielle aktører – med mindre man er sponsor.

Foredragene oppsummerer årets ASCO-kongress fra Chicago, inndelt i de seks områdene under. Hvert foredrag er på 20 min.

Etter hvert innlegg blir det tid til spørsmål og kommentarer.

Møtet vil bli direkteoverført til en rekke sykehus omkring i landet etter avtale med Norsk Onkologisk Forening (NOF).

Se opptak av hele arrangementet her:

Program:

16.15 - 16.20 - Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin.


16.20 - 16.45 - Immunterapi – hva er nytt etter ASCO 2019? (last ned)

Steinar Aamdal, professor (em.), avdeling for kreftbehandling, Inst. For klinisk medisin, UiO


16.45 - 17.10 -
Lunge – hva er nytt etter ASCO 2019? (last ned)
Bjørn Henning Grønberg,
overlege St.Olavs Hospital og professor NTNU


17.10 - 17.20
- Pause

17.20 - 17.45 - Mammae - hva er nytt etter ASCO 2019? (last ned)

Hans Petter Eikesdal, overlege ved kreftavdelingen på Haukeland universitetssjukehus

17.45 - 18.10 - Uro – hva er nytt etter ASCO 2019? (last ned)

Daniel Heinrich, overlege på kreftavdelingen ved Ahus


18.10 - 18.20 - Pause


18.20 - 18.45 - Malignt Melanom
- hva er nytt etter ASCO 2019? (last ned)

Marta Nyakas, overlege ved Utprøvningsenheten, Kreftavdelingen, OUS Radiumhospitalet

18.45 - 19.10 - Gastrointestinal (GI) – hva er nytt etter ASCO 2019? (last ned)

Halfdan Sørbye, UiB-professor og overlege ved Haukeland Universitetssjukehus

19.10 - 19.15 - Oppsummering

Åslaug Helland, overlege ved Oslo universitetssykehus og nestleder i Norsk onkologisk forening

Powered by Labrador CMS