16:00-16:03: Velkommen v/journalist Julie Kalveland

16:03 - 16:15: Høydepunkter på årets ASCO

Samtale med: 

Christian Kersten, forskningsansvarlig ved Akershus universitetssykehus

Katarina Puco, overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

16:15-16:25: BRCA-1-mutasjon og kreftrisiko – norsk forskning presentert på Clinical Science Symposium på ASCO

Per Eystein Lønning, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

16:25-16:40: Nyheter innen brystkreft

Hans Petter Eikesdal, avdelingsdirektør ved Haukeland universitetssjukehus

(deltar via Teams)

16:40-17:00: Nyheter innen lungekreft

Bjørn Henning Grønberg, overlege ved St. Olavs hospital og professor ved NTNU

17:00-17:20: PAUSE

17:20-17:23: Velkommen tilbake etter pausen

17:23-17:43: Nyheter innen tarmkreft

Halfdan Sørbye, overlege ved Haukeland universitetssjukehus og professor ved Universitetet i Bergen

17:43-18:03: Nyheter innen urologisk kreft

Torgrim Tandstad, overlege ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU

(deltar via Teams)

18:03-18:13: Status etter ASCO 2022 – og forventninger til ESMO

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet og leder av Norsk onkologisk forening

Christian Kersten, forskningsansvarlig ved Akershus universitetssykehus

18:13-18:15: Vel hjem!

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsevesenet, organisasjoner og offentlig ansatte.

Er du kommersiell aktør må du delta som sponsor. Du får da tilgang til å delta fysisk på arrangementet. Vil du være sponsor, ta kontakt med: hilde.leitring@dagensmedisin.no

Digital deltakelse er åpent for alle.

Powered by Labrador CMS