DM Arena - Offentlige innkjøp

15.00: Registrering og servering

16.00: Velkommen v/ Terje Svabø, møteleder

16.05: Åpningsinnlegg + Q&A:

Kostnadskontroll ved offentlige anskaffelser – hvilke virkemidler rår helsetjenesten over?

v/ Jan Frich, områdedirektør for helsetjenester i Folkehelseinstituttet

16.30: Innlegg 2 + Q&A fra sal:

Mer og bedre pasientbehandling gjennom gode anskaffelser av legemidler

v/ Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser ved Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

17.00-17.30: Pause med servering 

17.30: Intro til debatt v/Terje Svabø, møteleder

17.35: Debatt med mulighet for spørsmål fra sal: 

«Vårt viktigste krav til offentlig innkjøp» 

- Daniel Heinrich, leder for Norsk Onkologisk Forening

- Veronika Barrabés, styreleder i LMI og daglig leder i Novartis Norge

- Nicolai Maric Bjørnæs, avdelingsleder anskaffelser ved Sykehusinnkjøp HF, divisjon legemidler

- Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

- Torfinn Aanes, seniorrådgiver ved Ahus og tidligere leder av Legemiddelinnkjøpssamarbeid (LIS)

18.35-19.00: Vel hjem – kaffe og mingling

Powered by Labrador CMS