DM Arena Legemiddelendringene 2018

Denne artikkelen er mer enn fem år gammel.

1. januar 2018 trer en rekke endringer på legemiddelområdet i kraft.
Dette er tiltak som ble varslet i Legemiddelmeldingen og Prioriteringsmeldingen, og som nå implementeres gjennom statsbudsjett for 2018.

  • Alle legemidler, uansett finansiering, skal fra 1. januar metodevurderes.
  • Som følge av prinsippet om at finansieringsansvaret skal følge behandleransvaret, overføres legemidler mot hiv, hepatitt B og C, mastocytose og alvorlig astma fra folketrygdfinansiering til sykehusfinansiering.
  • Bidragsordningen for legemidler på hvit resept avvikles gradvis. Fra nyttår skal ingen nye pasienter inn i ordningen, men støtten videreføres inntil videre for pasienter som har fått bidrag tidligere.
  • Bagatellgrensen økes fra 25 millioner til 100 millioner kroner, og omdøpes til «fullmaktgrense». Alle legemidler som antas å koste myndighetene mindre enn 100 millioner kroner det femte året etter lansering, metodevurderes         umiddelbart snarere enn å behandles av Stortinget.
  • Som følge av disse endringene får Statens legemiddelverk (SLV) seks millioner kroner ekstra til metodevurderinger. I tillegg får SLV to millioner kroner til prisforhandlinger om dyre blåreseptmedisiner.


Program:
15.00-15.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

15.05-15.15: Regjeringens legemiddelpolitikk
Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet


15.15-15.30: Endringer av finansieringsordningene for legemidler: Hva blir konsekvensene? (last ned)
Erik Hviding, avdelingsdirektør, divisjon helseøkonomi og finansiering, Helsedirektoratet


15.30-15.45: Metodevurderinger av alle legemidler - hva betyr det? (last ned)
Elisabeth Bryn, enhetsleder, enhet for legemiddeltilgang, Legemiddelverket


15.45-16.00: Endringene på legemiddelområdet: Hvordan påvirkes sykehusene? (last ned)
Per Engstrand, fagdirektør, Sørlandet Sykehus HF


16.00-16.15: PAUSE


16.15-16.30: Sett fra klinikken: Vil små pasientgrupper rammes? (last ned)
Terje Rootwelt, klinikksjef ved Barneklinikken på Rikshospitalet


16.30-16.45: Vil pasientene påvirkes av den nye legemiddelpolitikken?
Arnfinn Aarnes, fagpolitisk rådgiver, Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

16.45-18.00: DEBATT: Hva blir konsekvensene av legemiddelomleggingen?
Maria Jahrmann Bjerke (H), statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet
Anders Mohn Frafjord, direktør på Diakonhjemmet Sykehus
Karita Bekkemellem, adm. direktør i Legemiddelindustrien (LMI)
Audun Hågå, direktør i Legemiddelverket
Arvid Heiberg, overlege/professor (em.), avdeling for med. genetikk, OUS
Sean Wallace, overlege ved Barneavdeling for nevrofag, Rikshospitalet


Sponsorer:

Powered by Labrador CMS