DM Arena

DM Arena: Kreftkonferansen 2024

Velkommen til vår årlige kreftkonferanse 24.mai 

Dato:

24. mai

Tid:

10.00-15.00 ( Registrering og servering fra klokken 09.00 )

Sted:

Hotel Scandic st. Olavs                        Edderkoppen Scene

Det er mye som rører seg på kreftområdet, som krever mye av helsetjenestene våre. Flere kommer til å få kreft i årene som kommer, samtidig som vi får færre spesialister per pasient. Nye medisinske gjennombrudd krever økt kunnskap, omstilling og ressurser. Antallet kliniske studier er på vei nedover, og avanserte behandlinger til små pasientgrupper utfordrer etablerte normer for innføring av nye behandlinger. I Norge har vi en rekke fortrinn, med fremragende fagmiljøer, ambisiøse politiske målsettinger, og gode infrastruktur for helseregistre.

Dagens Medisin ønsker å sette sammen et variert program, der både de store trendene og systemutfordringene, og spennende faglige nyheter og gjennombrudd skal belyses. 

Programmet utformes i tett samarbeid med fagmiljøene, og vi henter innspill fra forvaltningen og legemiddelindustrien. Vi har en referansegruppe som i samarbeid med redaksjonen i Dagens Medisin arbeider med å spisse programmet. 

Referansegruppen består av Daniel Heinrich, Åslaug Helland, Sissi Leyell Espetvedt og Ole Alexander Opdalshei. 

Programmet oppdateres fortløpende.

AGENDA

Frokost og registrering av deltakere fra kl. 0900-1000

Velkommen fra Edderkoppen scene v/ Martin Gray og Hilde Bryhn kl. 1000

Musikalsk innslag av Susanna Wallumrød 

- Panelsamtale om ny kreftstrategi 

- Målrettet immunterapi og CAR-T behandling v/ Jon Amund Kyte, ph.d., spesialist i onkologi, seksjonsleder og overlege ved avd. for kreftbehandling og forskningsgruppeleder ved Institutt for kreftforskning, OUS. 

- IMPRESS v/ Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo

- Nye virkestoffgrupper

- Geriatrisk kreft v/ Siri Rostof, spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

- Panelsamtale om prioritering av kreft. Vi blir flere som skal få kreft, som skal leve med kreft, og som skal dø av kreft. Hva betyr ny prioriteringsmelding for kreftfeltet? Hva er dilemmaene?

- Protonbehandling v/ Åse Bratland, onkolog, seksjonsleder Oslo universitetssykehus. Leder av nasjonal gruppe for kliniske studier innen protonterapi

- Kunstig intelligens i kreftbehandling og kreftforskning v/ Ishita Barua, lege med doktorgrad i kunstig intelligens i medisin

- Etter- og senvirkninger. Behandling i kommunehelsetjenesten

- Avsluttende inspirasjonsforedrag av Thomas Hylland Eriksen 


Det serveres lunsj midtveis i programmet. Programmet på scenen avsluttes kl. 1500, og da er det åpent for mingling i baren tilknyttet Scandic St. Olavs. 

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

Powered by Labrador CMS