DM Arena

DM Arena: Kreftkonferansen 2024 

Opptak tilgjengelig nå!

DEL 1

    - Velkommen fra Edderkoppen scene v/ Martin Gray, ansvarlig redaktør i Dagens Medisin og Hilde Bryhn, spesialrådgiver i Dagens Medisin

 - Musikalsk innslag av Susanna Wallumrød 

- Åpning av årets kreftkonferanse v/ Sigrid Bratlie, Strategisk rådgiver i Kreftforeningen

- Panelsamtale om ny kreftstrategi m/ følgende panelsdeltakere: 

Ingrid Stenstadvold Ross, Generalsekretær i Kreftforeningen

Sissi Leyell Espetvedt, Fagansvarlig for kreftområdet i Helsedirektoratet

Andreas Stensvold, Kst. fagdirektør ved sykehuset Kalnes i Østfold

Ulrich Spreng, Fagdirektør Helse Sør-Øst HF

DEL 2

- Hvordan jobber Norge nasjonalt og internasjonalt med forebygging av kreft? v/ Linda Granlund, PhD, Divisjonsdirektør Folkehelse og forebygging, Helsedirektoratet

- CAR-T behandling v/ Jon Amund Kyte, ph.d., spesialist i onkologi, seksjonsleder og overlege ved avd. for kreftbehandling og forskningsgruppeleder ved Institutt for kreftforskning, OUS, professor OsloMet. 

- IMPRESS v/ Åslaug Helland, spesialist i onkologi, forskningsleder ved Kreftklinikken Oslo universitetssykehus, professor ved Universitetet i Oslo

- Antistoff-Legemiddelkonjugater (ADCs); Søken etter de rette pasientene v/ Anette Weyergang, Seniorforsker og Prosjektgruppeleder Oslo Universitetssykehus, Institutt for Kreftforskning

DEL 3

- Hva er spesielt med eldre kreftpasienter? v/ Siri Rostoft, spesialist i indremedisin og i geriatri, overlege ved Geriatrisk avdeling, Oslo universitetssykehus og professor ved Universitetet i Oslo

- Protonbehandling. Et nytt tilbud til norske kreftpasienter v/ Åse Bratland, onkolog og leder for Kliniske protonterapi studier, Nasjonalt Virksomhetsprosjekt Proton (NVP)

- Kunstig intelligens i kreftbehandling og kreftforskning v/ Ishita Barua, lege med doktorgrad i kunstig intelligens i medisin

- Panelsamtale om KI og virkelighetsdata. Hvordan kan vi bruke KI for å ta i bruk registerdataene på bedre måter enn vi klarer i dag? m/ følgende paneldeltakere: 

Ishita Barua, lege med doktorgrad i kunstig intelligens i medisin

Steinar Thoresen, MD PhD, Medical Director NordicRWE

Ole Johan Borge, Avdelingsdirektør for helse og offentlig sektor i Forskningsrådet

Giske Ursin, Direktør Kreftregisteret

DEL 4

- Pasientsamtale om tilgang til kreftbehandling gjennom kliniske studier - og kreft som kronisk sykdom. m/ følgende pasientrepresentanter: 

Anita Eik Roald, Daglig leder i Blærekreftforeningen

Runar Slinning, Likeperson i Blodkreftforeningen

Ida Nordhaug, Rep. Fortellerkorpset i Ung Kreft og styremedlem Barnekreftforeningen Agder

- Motivert for arbeid/livet - uansett hva som skjer v/ John Petter Fagerhaug, psykolog
Programmet er utformet i tett samarbeid med fagmiljøene, og vi har hentet innspill fra forvaltningen og legemiddelindustrien. Det ble også satt sammen en referansegruppe som i samarbeid med redaksjonen i Dagens Medisin har spisset programmet. 

Referansegruppen bestod av: Daniel Heinrich, Åslaug Helland, Sissi Leyell Espetvedt og Ole Alexander Opdalshei. 

Gratis å delta

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

    --

    Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

     Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du være med som sponsor?

Ta kontakt med: 

hilde.leitring@dagensmedisin.no

Sponsorer:

Powered by Labrador CMS