Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

15:00-15:02: Velkommen v/Julie Kalveland

DEL 1: ESMO 2021

European Society for Medical Oncology arrangerer sin årlige kreftkongress fra torsdag 16. september til tirsdag 21. september. Dagens Medisin inviterer til faglig oppdatering og diskusjon av forskningen som ble presentert på årets konferanse.

15:02-15:10: Fra Paris til norske sykehus: De største nyhetene på ESMO

Åslaug Helland, nestleder i Norsk onkologisk forening og overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS)

15:10-15:25: Nyheter innen gyn-kreft

Bente Vilming, overlege ved Oslo universitetssykehus (OUS)

15:25-15:40: Nyheter innen uro

Katarina Puco, overlege ved Lovisenberg Diakonale Sykehus

15:40-16:00: Hvordan er det å være kreftpasient i dag?

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Sigbjørn Smeland, klinikkleder ved Oslo universitetssykehus (OUS)

16:00-16:15: Nyheter innen brystkreft

Hans Petter Eikesdal, overlege ved Haukeland universitetssjukehus (HUS)

16:15-16:30: Nyheter innen tarmkreft samt norske funn om molekylære egenskaper ved kreftsvulster (NEC)

Halfdan Sørbye, overlege ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og leder for Ekspertpanelet

16:30-17:00: Mingling og pause med noe å bite i

17:00-17:02: Oppstart etter pausen

17:02- 17:15: Covid-vaksiner og pasienter under kreftbehandling – hva vet vi?

Arne Kolstad, overlege ved Sykehuset Innlandet (SI)

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet (SI) og leder for Norsk onkologisk forening (NOF)

DEL 2: Tidlig tilgang til nye, lovende behandlinger

17:15-17:30: Hvilke ordninger finnes?

Jan Petter Akselsen, spesialrådgiver i Statens legemiddelverk (SLV)

17:30-17:55: Tidlig tilgang – muligheter og utfordringer

Halfdan Sørbye, overlege ved Haukeland universitetssjukehus (HUS) og leder for Ekspertpanelet

Ole Alexander Opdalshei, assisterende generalsekretær i Kreftforeningen

Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen sykehus

Daniel Heinrich, overlege ved Sykehuset Innlandet (SI) og leder for Norsk onkologisk forening (NOF)

17:55-18:00: Vel hjem!

Powered by Labrador CMS