Utfordringer for hiv-smittede innvandrere og flyktninger – hvor trykker skoen?
  • Maryan Said, sosialkonsulent, Kirkens Bymisjon Aksept – senter for alle berørt av hiv

 

Fast Track Cities – hvordan skal Oslo nå målene?

Apekopper og vaksinering – status for hiv-smittede og PrEP-brukere

 

 

Medisinske utfordringer for eldre med hiv – hvorfor er dette en krevende gruppe?

Debatt: Anbud på hiv-legemidler og fremtidens hiv-behandling
 

 
 
Utfordringer for hiv-smittede innvandrere og flyktninger – hvor trykker skoen?
  • Maryan Said, sosialkonsulent, Kirkens Bymisjon Aksept – senter for alle berørt av hiv

 

Fast Track Cities – hvordan skal Oslo nå målene?

Apekopper og vaksinering – status for hiv-smittede og PrEP-brukere

 

 

Medisinske utfordringer for eldre med hiv – hvorfor er dette en krevende gruppe?

Debatt: Anbud på hiv-legemidler og fremtidens hiv-behandling
 

  • Frode Hagen, smittevernoverlege i Oslo
  • Frank Pettersen, leder regional kompetansetjeneste for import- og tropesykdommer, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS)
  • Birgitte Stiksrud, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus (OUS)
  • Anne Karin Kolstad, generalsekretær, Hiv Norge
  • Dag Henrik Reikvam, overlege, infeksjonsmedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus og representant fra LIS HIV spesialistgruppen
  • Hege Edvardsen, seniorrådgiver i Legemiddelindustrien (LMI)
  • Eirik Sverrisson, prosjektleder for hiv-anbudet, Sykehusinnkjøp
Powered by Labrador CMS