Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Programmet på Dagens Medisins store helsedag halvannen uke før stortingsvalget 2021:

09.00: Velkommen v/Markus Moe

09.10-10.00: Norge i verden: Verdens helsekriser under pandemien

Norsk helsepersonell på oppdrag i noen av verdens største kriser: Hva er deres opplevelser og erfaringer? Og hva kan norsk helsetjeneste lære av disse?

Guttorm Brattebø, anestesilege og medisinsk leder av innsatsteamet Norwegian Emergency Medical Team (NOR EMT)

Janecke Engeberg Sjøvold, anestesisykepleier, NOR EMT

Lindis Hurum, påtroppende generalsekretær i Leger uten grenser

Jon G. Reichelt, generalmajor i Forsvarets sanitet

10.00-12.30: Ehelse, spesialisthelsetjenesten 20 år & videre veien for prioriteringer

Vil Helse-Norge endelig lykkes med sine digitaliseringsprosjekter? Og hvordan bedre den digitale pasient- og brukerkontakten?

10.00-10.20: Foredrag: E-helse – endringsagent på godt og vondt?

Aslak Steinsbekk, professor ved NTNU

10.20-11.00: Debatt: Hva nå for e-helse i Norge?

Rune Simensen, direktør for teknologi og ehelse i Helse Sør-Øst

Christer Mjåset, viseadministrerende direktør i Helseplattformen

Mariann Hornnes, direktør i Direktoratet for e-helse

Nils Kristian Klev, visepresident i Legeforeningen

Silje Naustvik, første nestleder i Norsk sykepleierforbund

Thomas Smedsrud, medisinsk direktør i Dips AS

Harald Hjelde, prosjektleder for Felles kommunal journal, KS

11.00: Pause

11.20-11.40: Foredrag: Status for evalueringen av Nye Metoder

Jens Plahte, prosjektleder og forsker (Ph.D.), Proba samfunnsanalyse

11.40-12.30: Debatt: To mot to om prioriteringer i spesialisthelsetjenesten

Inger Cathrine Bryne, administrerende direktør i Helse Vest og leder av Beslutningsforum

Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen og

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund

12.30: Lunsj

13.30-13.50: Etter lunsj-prat: Helsemakten i kulissene: Hva bestemmer de som ikke bestemmer?

Bjørn-Inge Larsen, avgått departementsråd i Helse- og omsorgsdepartemenetet

Geir Riise, avgått generalsekretær i Legeforeningen

13.50-16.00: Helsepolitikk NÅ – og hvor går veien videre?

13.50-14.00: Foredrag: Hva nå for psykisk helse?

Håkon Skard, president i Psykologforeningen

14.00-14.20: Debatt: Hva nå for psykisk helse?

Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson

Sveinung Stensland (H), helsepolitisk talsperson

Kjersti Toppe (Sp), helsepolitisk talsperson

Politikerne utfordres av Petter Andreas Ringen, nestleder i Norsk psykiatrisk forening, og Håkon Skard, president i Psykologforeningen

14.20-14.40: Foredrag: Rakner fastlegeordningen?

Tor Magne Johnsen, forsker og fastlege

14.40-15.10: Hva nå for fastlegeordningen: Helsepolitikerne svarer

Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson

Sveinung Stensland (H), helsepolitisk talsperson

Kjersti Toppe (Sp), helsepolitisk talsperson

Tor Magne Johnsen, forsker og fastlege

Nils Kristian Klev, leder i Allmennlegeforeningen

15.10-16.00: Speed date med helsepolitikerne: Panelet fremmer sine helsekrav for 2021-2025

Disse spør/utfordrer:

Anne-Karin Rime, president i Legeforeningen

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Norsk sykepleierforbund

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

Lena Nymo Helli, administrerende direktør i Norway Health Tech (invitert)

Disse svarer:

Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson

Sveinung Stensland (H), helsepolitisk talsperson

Kjersti Toppe (Sp), helsepolitisk talsperson

Billettpris:

Helsepersonell/offentlig ansatte: kr. 1250,- eks. mva

Industri/kommersielle: kr. 5.900,- eks. mva

Det er begrenset plass på grunn av smitteverntiltak.

Powered by Labrador CMS