DM Arena Digital post ESMO 24.sep

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Se opptak fra møtet her (spol frem til ca. 11 min): 

Fremtredende norske fagfolk oppsummerer den viktigste europeiske kreftkonferansen – ESMO – på Dagens Medisins digitale konferanse torsdag 24. september. Live sendingen starter kl.16.00 og avsluttes kl.18.00


BRYST

Hans Petter Eikesdal, overlege ved Haukeland universitetsjukehus og professor ved UiB

Jon Amund Kyte, overlege ved Radiumhospitalet og leder av seksjon for utprøvende kreftbehandling og forskningsstøtte

 

LUNGE

Bjørn Henning Grønberg, overlege ved kreftavdelingen ved St. Olavs hospital, professor ved NTNU og styremedlem i Norsk lungekreftgruppe


GYN


Kristina Lindemann, overlege ved Radiumhospitalet, OUS og leder av kompetansetjenesten for gynekologisk kreft, førsteamanuensis ved UiO.


GI


Ghazwan Al-Haidari, overlege OUS Ullevål, fagansvarlig på øvre GI cancer kreftsenteret


URO

Jan Oldenburg, overlege på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus, professor ved UiO og ESMO guideline member & Scientific Committee

Daniel Heinrich, overlege på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus og leder av Norsk onkologisk forening


MELANOM


Anna K. Winge-Main, overlege OUS Radiumhospitalet med fagansvar for malignt melanom ved avdeling for kreftbehandling


 
DEBATT: Data fase 2 og kliniske studier


Fredrik Schjesvold, leder for Oslo myelomatosesenter og faglig ansvarlig for myelomatasoe ved Aleris
Einar Andreassen, enhetsleder, metodevurdering og refusjon i SLV
Daniel Heinrich, overlege på kreftavdelingen ved Akershus universitetssykehus og leder av Norsk onkologisk forening
Steinar Thoresen, Head of Oncology Strategy Nordic and Netherland i Merck

Powered by Labrador CMS