DM Arena Digital: Post ECTRIMS/ACTRIMS og MS-behandling etter covid-19

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

LATE BREAKING NEWS: Oppsummering fra årets ECTRIMS/ACTRIMS + norske bidrag

Cecilia Smith Simonsen, doktorgradsstipendiat og lege i spesialisering ved Drammen Sykehus, Vestre Viken 

STATE OF THE ART: Stamcellebehandling fra ECTRIMS/ACTRIMS og hvordan covid-pandemien påvirket den norske studien «RAM-MS»

Øivind Torkildsen, professor ved Universitetet i Bergen og overlege ved Haukeland universitetssjukehus

Siste nytt fra ECTRIMS/ACTRIMS: COVID-19

Lars Bø, UiB-professor og leder av Nasjonal kompetansetjeneste for MS, Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus

MS-behandling etter COVID-19 – norske og svenske erfaringer

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål

Jan Hillert, professor i nevrologi ved Karolinska Instituttet, Stockholm

Utfordringer ved tilbaketrekking av etablerte behandlinger, og behov for bedring av kommunikasjonen mellom fagmiljøer og beslutningsforum

Kjell-Morten Myhr, UiB-professor og overlege ved Nevrologisk avdeling, Haukeland universitetssjukehus og leder for Nevro-Sys-Med

DEBATT: Valg av MS-behandling

Trygve Holmøy, UiO-professor og leder for MS-seksjonen ved Nevroklinikken på Akershus universitetssykehus (Ahus)

Elisabeth Gulowsen Celius, UiO-professor og overlege ved nevrologisk avdeling, OUS Ullevål

Baard-Christian Schem, fagdirektør i Helse Vest RHF og medlem av Bestillerforum

Veronika Barrabes, daglig leder i Novartis og styremedlem i Legemiddelindustrien (LMI)

Fredrik Piehl, professor ved Karolinska Institutet ved avdeling for klinisk nevrovitenskap

Powered by Labrador CMS