DM Arena Digital Post ASH / hematologi

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Følg møtet live her:

Vi følger den virtuelle kongressen American Society of Hematology (ASH) som foregår fra lørdag 5. til tirsdag 8.desember.

Under vårt post-ASH-møte oppsummerer fagfolk fra kongressen, og diskuterer siste nytt fra norsk forskning innen hematologi.

16:00: Velkommen v/ journalist Julie Kalveland

16:05-16.20: Covid-19 og hematologi

Panelsamtale med:

Tor Henrik A. Tvedt, leder for Norsk hematologisk selskap (zoom)

Per Morten Sandset, professor og viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo og leder for forskningsgruppen for trombose og hemostase ved Oslo universitetssykehus (OUS)

Sigrid Skånland, laboratorieleder og forsker ved Institutt for kreftforskning ved OUS

16:20-16:30: Siste nytt innen myelomatose

Fredrik Schjesvold, overlege, leder for Oslo myelomatosenter og fagansvarlig for myelomatose ved OUS

16:30-16:40: Nyheter innen akutt myelogen leukemi

Bjørn Tore Gjertsen, professor i hematologi og forskningsdirektør i Helse Bergen (på zoom)

16:40-16:50: Nyheter innen lymfomer

Arne Kolstad, leder i Norsk lymfomgruppe og fagansvarlig for lymfekreft ved OUS

16:50-17:00: Siste nytt om hemoglobin-sykdommer

Anne Grete Bechensteen, seksjonsoverlege ved Barne- og ungdomsklinikken, OUS

17:00-17:25: CAR-T, bispesifikke antistoffer og CRISPR –  fremtidens behandling?

Panelsamtale med:

Fredrik Schjesvold, overlege, leder for Oslo myelomatosenter og fagansvarlig for myelomatose ved OUS

Arne Kolstad, leder i Norsk lymfomgruppe og fagansvarlig for lymfekreft ved OUS

Per Morten Sandset, professor og viserektor for forskning og innovasjon ved Universitetet i Oslo og leder for forskningsgruppen for trombose og hemostase ved Oslo universitetssykehus (OUS)

17:25-18:00: Nye behandlinger på markedet – men vil den norske helsetjenesten ta dem i bruk?

Fredrik Schjesvold, overlege, leder for Oslo myelomatosenter og fagansvarlig for myelomatose ved OUS

Arne Kolstad, leder i Norsk lymfomgruppe og fagansvarlig for lymfekreft ved OUS

Tor Henrik A. Tvedt, leder for Norsk hematologisk selskap

Geir Tollåli, fagdirektør i Helse-Nord og leder i Bestillerforum (zoom)

Powered by Labrador CMS