DM arena Digital Lungekreft – nye molekylærbehandlinger og kirurgi

Denne artikkelen er mer enn tre år gammel.

Seminaret streames direkte her på www.dagensmedisin.no

Ved å melde deg på vil du motta link til streamen på e-post.

16.00-16.05: Velkommen, ved Lasse Moe, journalist i Dagens Medisin

16.05-16.20: WCLC – siste nytt fra verdenskongressen i Singapore

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe
Åslaug Helland, overlege / forsker ved OUS Radiumshospitalet og professor ved UiO

16.20-16.35: Nye molekylærbehandlinger – og noen spesielle erfaringer

Åslaug Helland, overlege / forsker ved OUS Radiumshospitalet og professor ved UiO
Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe

16.35 – 16.50 Robotassistert lungekreftkirurgi – hvordan og hvorfor?

Henrik Aamodt, overlege ved kar- og torakskirurgisk avdeling på Akershus universitetssykehus

16.50 – 17.05 Oppdateringer fra Nasjonalt kvalitetsregister for lungekreft og norsk toraksregister: – Hva sier revisjonen

Lars Fjellbirkeland, overlege ved Lungeavdelingen på Oslo universitetssykehus, Rikshospitalet
Steinar Solberg, tidligere torakskirurg på OUS Rikshospitalet, leder for Norsk toraksregister

17.05 - 18.00 DEBATT: Lungekreftkirurgi – fordeler og ulemper med sentralisering av lungekreftkirurgi

Rune Haaverstad, professor ved Universitetet i Bergen og seksjonsleder torakskirurgisk seksjon ved Haukeland universitetssjukehus

Lars H. Jørgensen, overlege ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet

Per Magnus Haram, overlege ved Klinikk for thoraxkirurgi, St. Olavs Hospital

Geir Torvik Jørgensen, seksjonsoverlege ved Kirurgisk klinikk, Nordlandssykehuset

Per Reidar Woldbæk, overlege ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål

Tor Steensrud, overlege ved Avdeling for Hjerte, lunge- og karkirurgi, ved Universitetssykehuset Nord Norge, Tromsø

Det blir også innspill fra tidligere foredragsholdere under debatten.

Powered by Labrador CMS