DM Arena Digital: Kreftbehandling under koronakrisen

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Kreftbehandling under koronakrisen

ONSDAG 22. APRIL 2020 KL. 17.00.-19.00

DEL 1: Kl. 17.00-18.00 

Covid 19 & kreft: Hva vet vi om risikoen for kreftpasientene? Hvordan påvirkes kreftdiagnostikk og -behandlingen ved sykehusene under SARS-CoV-2?

Rapporter om status og utfordringer fra flere store sykehus:

Daniel Heinrich, overlege ved Ahus og leder av Norsk onkologisk forening (NOF)

Odd Terje Brustugun, overlege ved Drammen Sykehus og leder av Norsk lungecancergruppe

Åslaug Helland, overlege / forsker ved OUS Radiumhospitalet og professor ved UiO

Andreas Stensvold, avdelingssjef Kreftavdelingen Sykehuset Østfold

Hans-Petter Eikesdal, overlege ved Haukeland Universitetssykehus, medlem av styringsgruppen til Norsk Bryst Cancer Gruppe

Hartwig Körner, overlege/professor, gastrokirurgisk avdeling, Stavanger Universitetssjukehus og Universitetet i Bergen

Arne Solberg, overlege Kreftklinikken ved St. Olavs hospital

Hege Sagstuen Haugnes, overlege/forsker ved kreftavdelingen UNN

DEL 2: kl.18.00-18.15

Kreftdiagnostikk under koronakrisen

Anne Pernille H. Dyrbekk, overlege ved patologisk avd. Sykehus i Vestfold

LAST NED PRESENTASJON

Hege Russnes, overlege og gruppeleder ved OUS Radiumhospitalet, og leder for Norsk forening for molekylær patologi

LAST NED PRESENTASJON

Del 3: kl.18.15-18.30

Forskning, persontilpasset medisin og IMPRESS-studien

Kjetil Taskén, professor ved UiO og leder ved Institutt for kreftforskning ved OUS Radiumhospitalet

LAST NED PRESENTASJON

Del 4: kl.18.30-19.00


Kreftbehandling under koronakrisen: Hva er de største utfordringene?

Ingrid Stenstadvold Ross, generalsekretær i Kreftforeningen

Camilla Strandskog (H), medlem av helse- og omsorgskomiteen

Ingvild Kjerkol (Ap), helsepolitisk talsperson

Powered by Labrador CMS