DM Arena Digital Hjerte/Post-ESC 2021

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

Opptak av sendingen kan du se under: 

Om programmet:

European Society of Cardiology (ESC) holdes digitalt fra fredag 27. til mandag 30. august 2021. Ledende norske fagpersoner innen hjerte- og karmedisin følger kongressen.

På Dagens Medisins digitale møte onsdag 8. september, fra klokken 16.00 -18.00, oppsummerer fagpersonene viktige studier fra kongressen.

De vurderer nyheter om ny behandling og nye retningslinjer som legges frem.

Det blir faglige diskusjoner om – og hvordan – nye retningslinjer bør implementeres i norsk klinisk praksis.

FOREDRAG: Post ESC: Preventiv kardiologi og nye guidelinces

John Munkhaugen, utdanningskandidat ved OUS Ullevål og seniorforsker ved Drammen sykehus

FOREDRAG: Post ESC: Hjertesvikt og nye guidelines

Peder L. Myhre, lege ved hjertemedisinsk avdeling, Ahus, og postdoktor ved UiO

FOREDRAG: Norsk hjerteinfarktregister – ny modul for sekundærprofylakse

Jarle Jortveit, ph.d., spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og  seksjonsoverlege/forsker, Sørlandet sykehus

FOREDRAG: Hva betyr ESC for lipidbehandling i Norge?

Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS Aker

OPPSUMMERING & DEBATT: Hjerte- og karbehandling etter ESC 2021 & oppfølging fra fastlege og sykehus – ansvar og samhandling

Ole Christian Mjølstad, klinikksjef, St. Olavs hospital og leder i Norsk Cardiologisk selskap

Serena Tonstad, overlege ved seksjon for preventiv kardiologi, Endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, OUS Aker

John Munkhaugen, utdanningskandidat ved OUS Ullevål og seniorforsker ved Drammen sykehus

Peder L. Myhre, lege ved hjertemedisinsk avdeling, Ahus, og postdoktor ved UiO

Jarle Jortveit, ph.d., spesialist i indremedisin og hjertesykdommer og  seksjonsoverlege/forsker, Sørlandet sykehus

Powered by Labrador CMS