DM Arena Digital Helseøkonomi

Denne artikkelen er mer enn fire år gammel.

Se opptak fra live sendingen her: 

14.00-14.05: Velkommen, ved Markus Moe, redaktør i Dagens Medisin

14.05-14.20: Bruken av økonomiske vurderinger av liv og helse – innenfor helsetjenesten og i samfunnsøkonomiske analyser

Kjartan Sælensminde, seniorrådgiver i Helsedirektoratet

LAST NED PRESENTASJON

14.20-14.35: Samfunnsøkonomiske effekter av smitteverntiltak: Hvilke dilemmaer gir vurderingen av covid-19-tiltak?  Er sykehjemspasienter som reddes mer verdt enn sykehjemspasienter som fortrenges?

Erik Magnus Sæther, partner i Oslo Economics 

LAST NED PRESENTASJON

14.35-14.50: Unntaket som bekrefter regelen, eller behov for nye regler?

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi, NTNU (deltar via Zoom)

LAST NED PRESENTASJON

14.50-15.05: En gjennomgang av 93 metodevurderinger: Har alder betydning for prioriteringer?

Einar Torkilseng, HTA Manager, Nordic HEOR i Bristol-Myers Squibb, på vegne av prosjektgruppen som har skrevet kronikk; LMI, Amgen, Novartis, BMS.

LAST NED PRESENTASJON

15.05-15.20: Nye terskelverdier som følge av Covid-19?

Torbjørn Wisløff, professor ved Institutt for samfunnsmedisin, UiT, og leder av Befolkningsundersøkelser i Nord (deltar via Zoom)

LAST NED PRESENTASJON

DEBATT: 15.20-16.00: Vil koronakrisen føre til økt betalingsvilligheten for tiltak i helsesektoren?

Ole Frithjof Norheim, leder ved Bergen senter for etikk og prioritering, UiB (deltar via Zoom)

Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi, Handelshøyskolen BI

Jon Magnussen, professor i helseøkonomi, NTNU (deltar via Zoom)

Einar Andreassen, enhetsleder, metodevurdering og refusjon SLV

Powered by Labrador CMS