DM Arena Diabetes/Post-EASD 2022

Ny internasjonal konsensus om behandling av type 2 diabetes: Konsekvenser for norske pasienter?

Kåre Birkeland, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

Moderne behandling av nyresykdom ved diabetes

- Trond Geir Jenssen, overlege og professor ved Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

Gener og miljø ved utvikling av type 1-diabetes

- Lars Christian Stene, forsker ved Folkehelseinstituttet (FHI)

Stamcelletransplantasjon for type 1 diabetes

- Hanne Scholz, seniorforsker Oslo universitetssykehus (OUS) og Universitetet i Oslo (UiO)

Diabetes og covid-19

- Hanne Gulseth, fagdirektør i FHI

19.40: Panelsamtale

- Ingvild Vatten Alsnes, fastlege og styremedlem i Norsk forening for allmennmedisin

Powered by Labrador CMS