DM Arena

Brystkreft

Høydepunkter fra SABCS og bruk av kunstig intelligens - legenes nye superkrefter

Meld deg på her!

Dato:

Tirsdag 12. desember, 2023

Tid:

16.00-19.30 ( Registrering og servering fra klokken 15.00 )

Sted:

Forskningsbygget ved Radiumhospitalet, Bygg K, auditoriet


Gratis å delta:

Arrangementet er gratis for helsepersonell, ansatte i helsetjenesten, organisasjoner og offentlig ansatte.

--

Vi inviterer kommersielle aktører til å være med som sponsorer på dette arrangementet.

 Som sponsor inviteres dere til å delta fysisk på arrangementet, i tillegg til annonsering i en egen sponsorpakke. 

Vil du vite mer om hva det innebærer å være sponsor? 

Ta kontakt med hilde.leitring@dagensmedisin.no

Årets DM Arena om brystkreft ledes av Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

På agendaen er blant annet siste nytt og høydepunkter fra brystkreftkongressen, San Antonio Breast Cancer Symposium ( SABCS ) som går av stabelen 5.-9. desember, hvordan kunstig intelligens ( KI) kan tas i bruk i kreftdiagnostikk og hvordan systemer basert på kunstig intelligens kan gi både mer effektiv og presis behandling. 

Ishita Barua som har gitt ut bok om hvordan kunstig intelligens kan gi oss bedre helsehjelp og bidra til å redde liv og ble kåret til en av Norges fremste Tech-kvinner i 2023, kommer for å holde et innlegg om  hvordan kunstig intelligens brukes i dag og hvilken utvikling vi har i vente. 

I tillegg kommer overlege og professor, Per Eystein Lønning, ved Haukeland universitetssjukehus og Universitetet i Bergen for å holde innlegget: Prenatale epimutasjoner som årsak til trippel-negativ brystkreft. 


I programmet møter du blant annet: 

Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge. 

Per Eystein Lønning, overlege, Haukeland universitetssjukehus og professor  og Universitetet i Bergen

Johan Hartman, professor og overlege i patologi, Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset

Ishita Barua, forfatter, lege og PhD i kunstig intelligens i medisin

Maren Sjaastad Andreassen, PhD, LIS i onkologi, Drammen, Vestre Viken

Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen

Anja Schiel, PhD, Spesialrådgiver / ledende metodolog i regulatorisk og farmakoøkonomisk statistikk Statens Legemiddelverket

Agenda: 

16:00: Hei og velkommen v/ Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Martin Gray, redaktør i Dagens Medisin

16:10: Bygg en bro fra data til kunnskap

v/ Anja Schiel, PhD, spesialrådgiver / ledende metodolog i regulatorisk og farmakoøkonomisk statistikk, Statens Legemiddelverk

16:25: Kreftregisterets årsapport

v/ Giske Ursin, direktør i Kreftregisteret

16:40: Prenatale epimutasjoner som årsak til trippel-negativ brystkreft

v/ Per Eystein Lønning, overlege, Haukeland universitetssjukehus og professor ved og Universitetet i Bergen


17:00: Revidert handlingsprogram for brystkreft er sendt inn til Helsedirektoratet. Hva er nytt?

v/ Bjørn Naume, overlege og professor ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og leder i Norsk brystkreftgruppe (NBCG)


17:15: Samtale: Sekvensering

- Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge.

- Bjørn Naume, overlege og professor ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og leder i Norsk brystkreftgruppe (NBCG)

17:25: Brystkreftforeningen

Ellen Harris Utne, styreleder i Brystkreftforeningen


17:30 PAUSE ( 20 minutter ) 

17:50: Velkommen tilbake: Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge og Martin Gray, redaktør i Dagens Medisin. 

17:55:  SABCS: Høydepunktene sett med norske øyne

v/ Egil Støre Blix, overlege ved Universitetssykehuset Nord-Norge

18:25: Restriction Spectrum Imaging MR for automatisk responsevaluering av neoadjuvant behandling

v/ Maren Sjaastad Andreassen, PhD, LIS i onkologi, Drammen, Vestre Viken

18:40: Kunstig intelligens - bruksområder og fallgruver i medisin

v/ Ishita Barua, forfatter, lege og PhD i kunstig intelligens i medisin

18:55: AI för bröstcancerdiagnostik - från screening till patologi

v/ Johan Hartman, professor og overlege i patologi, Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset

19:15: Panelsamtale: Kunstig intelligens og brystkreftbehandling

Moderator: Martin Gray, redaktør i Dagens Medisin

- Bjørn Naume, overlege og professor ved Avdeling for kreftbehandling ved Oslo universitetssykehus og leder i Norsk brystkreftgruppe (NBCG)

- Maren Sjaastad Andreassen, PhD, LIS i onkologi, Drammen, Vestre Viken

- Johan Hartman, professor og overlege i patologi, Karolinska Institutet og Karolinska Universitetssjukhuset

- Ishita Barua, forfatter, lege og PhD i kunstig intelligens i medisin



Egil Støre Blix
Giske Ursin
Anja Schiel
Post-ESMO 2023. Bjørn Naume
Per Eystein Lønning
Ellen Harris Utne
Johan Hartman
Maren Sjaastad Andreassen
Ishita Barua

Sponsorer:

Powered by Labrador CMS