Blåreseptordningen - hva nå?

Denne artikkelen er mer enn to år gammel.

OBS! På grunn av stor pågang, er møtet flyttet fra Statens legemiddelverk til Forskningsparken.

Det er nå kun mulig å delta digitalt for nye som melder seg på. Registrer deg for å få tilsendt link til live stream en time før møtet starter. Ønsker du å stå på venteliste for å delta fysisk, ta kontakt med renate.fossum@dagensmedisin.no

Om seminaret:

De siste årene har «alt» på legemiddelområdet handlet om kreft og sjeldne sykdommer, systemet for Nye Metoder og Beslutningsforum. Men hva har skjedd på blåreseptområdet – som tidligere var dominerende på legemiddelfeltet – de siste årene?

Og hva er de viktigste problemstillingene i dag – og årene som kommer?

Seminaret vil vise at legemiddelområdet i 2021, handler om flere viktige debatter enn Nye Metoder og Beslutningsforum.

PROGRAM

16.00-16.05: Velkommen, ved Markus Moe, Dagens Medisin

16.05-16.30: FOREDRAG: Metodevurdering på legemiddelfeltet:  Frå Blåreseptnemnd til utvida fullmaktsgrenser.  Kva nå?

Bjarne Robberstad, professor, fagområde for etikk og helseøkonomi (ETØK), UiB

16.30-17.00: DEBATT: Blåreseptfeltet: Hvor står vi – hvor går vi?

Elisabeth Bryn, enhetsleder, Legemiddelverket

Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk, Apotekforeningen

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Kristin Svanqvist, samfunnskontakt i Amgen

17.00-17-30: FOREDRAG: Innlegg om rapporten «Riktige legemidler til rett pris. Områdegjennomgang av legemidler under folketrygden»

Dag Morten Dalen, professor i samfunnsøkonomi ved Handelshøyskolen BI

17.30-18.00: DEBATT:  Hva nå for legemiddelfeltet utenfor Nye Metoder-systemet?

Oddbjørn Tysnes, direktør næringspolitikk, Apotekforeningen

Lilly Ann Elvestad, generalsekretær i Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon (FFO)

Martin Prøven Bogsrud, lege/forsker ved Enhet for hjertegenetikk, OUS og Nasjonal kompetansetjeneste for familiær hyperkolesterolemi

Karita Bekkemellem, administrerende direktør i Legemiddelindustrien (LMI)

Powered by Labrador CMS